Nieuws

Nieuws uit of over de wijk. Zelf nieuws aanmelden? Mail ons.

14/02/2019 Update Grondwateronttrekking

Vanuit de gemeente is een brief met een update gestuurd mbt de reductie van de grondwateronttrekking in Delft Noord. Brief... [...]

19-12-2018 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Abtswoudseweg

Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Abtswoudseweg Zienswijze inleveren voor 26 december 11 November is het ontwerp voor het bestemmingsplan voor de woningbouw Abtswoudseweg... [...]

24/11/2018 Bestemmingsplan zuidelijke velden haalt AD

Afgelopen week hebben zowel een bewoner van de engelsestraat als vanuit de werkgroep bestemmingsplan ingesproken bij de gemeenteraad, en met... [...]

22/11/2018 Uitslag Fietsstraat Enquete

Via de link hieronder zijn de uitslagen van de enquete van de fietsstraat beschikbaar. Deze resultaten worden binnenkort besproken met de... [...]

08-11-2018 Bestemmingsplan abtswoudseweg ter inzage

Het bestemmingsplan hoek abtswoudseweg – zuideinde ligt ter inzage, vindbaar onder onderstaande link. De werkgroep bestemmingsplan zal hier ook naar kijken vanuit de buurtvereniging. Voor... [...]

08-11-2018 Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

Alle zienswijzen die (vooral) uit onze buurt op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouwplannen ten zuiden van het... [...]

12-10-2018 Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde

Een aantal leden van de werkgroep ruimtelijke ordening Delftzicht zijn op 1 oktober naar de informatieavond voor de bouwplannen voor... [...]

Enquete Fietsstraat Hooikade – Zuideinde

Graag invullen voor dinsdag 16 oktober !!! Beste bewoner van Delftzicht, Sinds enige tijd zijn de Hooikade en het Zuideinde,... [...]

11/09/2018 Aanpassing riool en drempels Engelsestraat

Afgelopen vrijdag hebben de bewoners van de laan van van der Gaag en de Conradlaan een brief in de bus... [...]

04-09-2018 Bestemmingsplan reactie op de rapporten en voorgenomen wijzigingen

Vanuit de buurtvereniging is de onderstaande reactie op de rapporten en de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het bestemmingsplan zuideinde... [...]