Nieuws

Nieuws uit of over de wijk. Zelf nieuws aanmelden? Mail ons.

08-11-2018 Bestemmingsplan abtswoudseweg ter inzage

Het bestemmingsplan hoek abtswoudseweg – zuideinde ligt ter inzage, vindbaar onder onderstaande link. De werkgroep bestemmingsplan zal hier ook naar kijken vanuit de buurtvereniging. Voor... [...]

08-11-2018 Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

Alle zienswijzen die (vooral) uit onze buurt op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouwplannen ten zuiden van het... [...]

12-10-2018 Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde

Een aantal leden van de werkgroep ruimtelijke ordening Delftzicht zijn op 1 oktober naar de informatieavond voor de bouwplannen voor... [...]

Enquete Fietsstraat Hooikade – Zuideinde

Graag invullen voor dinsdag 16 oktober !!! Beste bewoner van Delftzicht, Sinds enige tijd zijn de Hooikade en het Zuideinde,... [...]

11/09/2018 Aanpassing riool en drempels Engelsestraat

Afgelopen vrijdag hebben de bewoners van de laan van van der Gaag en de Conradlaan een brief in de bus... [...]

04-09-2018 Bestemmingsplan reactie op de rapporten en voorgenomen wijzigingen

Vanuit de buurtvereniging is de onderstaande reactie op de rapporten en de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het bestemmingsplan zuideinde... [...]

26/08/2018 Update Bestemmingsplan Leeuwenhoekpark Zuid

Graag UW REACTIE op voorgenomen WIJZIGINGEN en ONDERZOEKSRAPPORTEN bestemmingsplan ZUIDELIJKE VELDEN Door de vele zienswijzen vanuit onze buurt heeft de gemeente... [...]

12/08/2018 Update Bouwplan Abtswoudseweg – Zuideinde

U kunt zich vanaf heden via de projectwebsite http://www.hetzuideinde.nl/ aanmelden voor de omwonendenparticipatieavond die in september van dit jaar georganiseerd zal gaan... [...]

Update bestemmingsplan zuidkant leeuwenhoekpark.

Van 21 december 2017 t/m 31 januari 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Delft, zuidelijke velden’ formeel ter inzage. Hier zijn... [...]

25-06-2018 Delftzicht Security bijeenkomst HIC

Afgelopen maandag 25-06-2018 zijn Ronald Hoogerbrug en Elske Stellingwerff, beheerders van de Delftzicht Security Appgroep, weer naar een bijeenkomst voor... [...]