INDEX

14-02-2019 Update Grondwateronttrekking

Vanuit de gemeente is een brief met een update gestuurd mbt de reductie van de grondwateronttrekking in Delft Noord.

Brief melding derde reductiestap grondwateronttrekking Delft Noord 00535304

Grondwateronttrekking

Publicatiedatum [01/05/2018]

In onderstaande documentatie staat een update over de grondwateronttrekking.

Verslag informatiebijeenkomst grondwateronttrekking bewoners 22 maart 2018

Presentatie Olivier Hoes 22 maart 2018-min (1)

Presentatie Gerard Bloemhof 22 maart 2018

Grondwateronttrekking – Update

Publicatiedatum [23/03/2018]

Vanuit de buurt is Ed Roskott op 22-03-2018 naar een bijeenkomst van de gemeente over de grondwateronttrekking geweest.

De gemeente heeft uitgelegd dat ze in een aantal tranches, in een periode van 10 jaar, de grondwateronttrekking bij DSM wil terugbrengen. Het lieft tot nul, maar als dat schade zou opleveren, tot het niveau dat nog veilig is. We zouden er in de wijk weinig van moeten merken. De gemeente garandeert echter niets.

Daarop heeft Ed gevraagd of de gemeente een schaderegeling heeft voor huiseigenaren die schade oplopen door verzakkking of ophoging van de grond waarop hun woning staat. De gemeente geeft aan bezig te zijn met een schaderegeling in overleg met de landsadvocaat. Ze verwachten dat de regeling pas in 2019 af is. Vervolgens heeft Ed gevraagd of er een gemeentelijke subsidieregeling komt om huiseigenaren te compenseren die schade oplopen door het stijgende grondwater. Schade door stijgend grondwater, aan je fundering bijvoorbeeld, is volgens de wet voor rekening van de huiseigenaar.  De gemeente gaat hier ook naar kijken.

Om te voorkomen dat deze materie weer uit zicht verdwijnt is op zijn verzoek afgesproken dat deze zaken als vast agendapunt terugkomen in de volgende bijeenkomsten.

Verder zijn er presentaties gegeven die technisch inhoudelijk waren. Die komen terug in en bij het verslag van de bijeenkomst.  Als deze beschikbaar is zal hier ook een link naartoe komen op deze site.

Grondwateronttrekking – Vertegenwoordiger gevonden

Publicatiedatum [10/03/2018]

Zoals jullie wellicht gehoord of gelezen hebben wordt er veel grondwater weggepompt bij de DSM. Delft is begonnen om hiermee te stoppen. De gevolgen hiervan zijn onduidelijk. De gemeente houdt informatie avonden, waar we als buurtvereniging vanaf nu gelukkig iemand naar af kunnen vaardigen: *-naam vertegenwoordiger -*

Achtergrond

De grondwateronttrekking bevindt zich in het noorden van de stad. Echter, de effecten van de onttrekking beslaan een veel groter gebied dan alleen de noordkant van de stad. In Delft (en in de regio) is de bodemsamenstelling en de hoogte van het grondwater per gebied verschillend. Onder andere op basis van bodemsamenstelling is in kaart gebracht welke wijken gevoelig zijn voor de reductie van de grondwateronttrekking. De wijk Delftzicht valt hieronder. Of uw percelen en panden ook daadwerkelijk gevoelig zijn voor de gevolgen van het stijgen van grondwater is afhankelijk van meer factoren o.a. de bouwwijze, bouwhoogte t.o.v. maaiveld en leeftijd van de bebouwing.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst gaan ze in op de volgende onderwerpen:

Meer informatie

Zie voor meer informatie deze links: