INDEX

Update: Van Leeuwenhoek Park

Vanwege de bouwplannen aan de andere kant van het park kan het park pas in 2025/26 volledig ingericht worden. Om de buurt toch alvast het park te laten kunnen gebruiken, is in 2018 een commissie met een aantal bewoners en de gemeente gestart om een smalle strook van 11 meter alvast in te richten.

Tijdens het buurtfeest op 13 juli 2019 is het startschot gegeven voor de ingebruikname van de strook. Martina Huijsmans, buurtbewoonster en wethouder R.O. en mobiliteit van onze stad, heeft een bord onthuld met daarop de plannen. Het mooie resultaat van een jaar lang vergaderen en ideeën verzamelen voor de westelijke rand van Delftzicht.

De uitkomst van de in 2018 gehouden buurtenquête is hierop overzichtelijk in de plattegrond ingetekend. Voor elk wat wils. Aan de zuidelijke punt een actieve plek voor sport en spel; halverwege een plek voor ontmoeting van buurtbewoners met picknicktafels en de mogelijkheid om een technisch project op te starten i.s.m. de TUD. Daarnaast een plek met een geheel creatieve sfeer; met onder andere een telefooncel voor wisselende exposities van (hopelijk) buurtgerelateerde kunst, i.s.m. Huszár. Aan de noordkant van het centrale pad de mogelijkheid om heerlijk te relaxen op een van de zit-mogelijkheden en te genieten van de ingezaaide zonnebloemen. Na elk seizoen kunnen we hier dan een mooie bos bloemen oogsten voor in de kamer. Zo wordt het park beetje bij beetje een deel van onze prachtige wijk.

Naast het plaatsen van het parkbord is ook het eerste onderdeel in de parkstrook geplaatst en ook door de wethouder onthuld. Op de kruin van het talud is in de as van de Conradlaan een bord geplaatst waarop in het kort de interessante geschiedenis van Delftzicht is genoteerd met een verhelderende verklaring van de straatnamen.

In de winter 2019 / 2020 zijn de meeste heesters op het talud aangeplant. Alle wensen vanuit de buurt waren al gekapitaliseerd; alleen de financiën moesten nog worden gevonden. Hiervoor is een overzicht gemaakt en bij twee instanties subsidie aangevraagd. De eerste subsidiënt (Fonds 1818) heeft al een bedrag van € 2.800,- toegezegd. Van de totale begroting van € 73.490,- bleef er nog een tekort van € 8.940,- over. Dit bedrag is als stimuleringssubsidie bij de Gemeente Delft aangevraagd. Dit bedrag is nog niet toegezegd, maar er is een goede kans dat dit wel gaat gebeuren.

Van de € 2.800 kunnen alvast een aantal bakken worden aangeschaft voor kruidentuintjes en plantenasiel. Tevens is er dan nog geld voor twee ronde picknicktafels. Verder worden er binnenkort twee kleine bankjes aan de Noordkant van de Parkstrook- en één grote bank aan de Zuidkant geplaatst. De Jeu de Boulesbaan kan pas worden aangelegd als de tweede subsidie is toegezegd en betaald. Verder zullen ook leuningen langs de betonnen trappen worden gemonteerd. Het hek, dat de parkstrook moet scheiden van het bouwterrein is in maart 2020 worden geplaatst. Tegen dit hek komt klimop, zodat de 11 meter strook op een leuke manier afgescheiden is van de bouwplaats.

Het ligt in ons voornemen om in het voorjaar weer een manifestatie te organiseren, om het park nog meer van ons te laten zijn. Het is belangrijk dat de Parkstrook nu ook wordt onderhouden en geen vuilnisbelt gaat worden. Helaas hebben er al vernielingen plaats gevonden. Beste buurtbewoners laten we er allemaal alsjeblieft op toezien dat het vele werk dat tot nu toe al is verricht niet voor niets is geweest en dat we volgend jaar van een bloeiende Parkstrook kunnen genieten.

Een overzichtskaart is te vinden onder onderstaande link:

Overzichtskaart tijdelijk park