INDEX

11-04-2021 Enquête warmtetransitie

Beste leden van buurtvereniging Delftzicht,
 
Tijdens de ALV van de buurtvereniging op 17 maart 2021 is genoemd dat er in april een enquête naar de warmtetransitie gehouden zou worden. Het gaat om het afstudeeronderzoek van masterstudent Just Voskuyl van de TU Delft, dat zich richt op huiseigenaren. Door middel van deze link https://tudelft.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dipLOQtYbof2vRk kunt u deelnemen aan de enquête.
 
Wij hopen dat veel leden mee willen werken aan het onderzoek!
 
Buurtvereniging Delftzicht

10-03-2021 Warmteplan – Delft wordt aardgas vrij

Misschien heb je in de stad de posters gezien met de tekst Delft wordt aardgas vrij.
Hier zit een heel verhaal achter. De gemeente Delft heeft namelijk de ambitie uitgesproken om uiterlijk in het jaar 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. De ambitie hebben is een ding, maar hoe ga je dat uitvoeren?

Daarvoor wordt op dit moment gewerkt aan een Warmteplan. Het Warmteplan moet een visie geven over een energietransitie per wijk. Op dit moment wordt er informatie verzameld over de huidige situatie (b.v. hoe zit het met de isolatiegraad) en wordt er onderzocht welke technieken (b.v. een warmtenet) het beste kunnen worden toegepast in bepaalde wijken. Ook wordt er een concept planning gemaakt (welke buurten maken een transitie voor 2030 en welke tussen 2030 en 2050). De verwachting is dat voor de zomer een eerste versie van het Warmteplan beschikbaar komt. Hierop kunnen organisaties/bewoners reageren. En dan gaat het plan in november 2021 naar de gemeenteraad. Voor meer informatie kijk op: https://www.delft.nl/milieu/energie/delft-aardgasvrij/warmteplan

Om de energietransitie goed te volgen is er door bewoners van Delft in 2019 een Platform Energietransitie Delft opgericht. Dit Platform heeft een eigen visie op de
energie transitie. Verder dient zij als Klankbordgroep voor het Warmteplan project van de gemeente. Vanuit Delftzicht is er participatie in de Klankbordgroep. Voor meer informatie kijk op: https://platformenergietransitiedelft.nl/

Dit is het grote, lange termijn verhaal. Maar nu kan je al aan energiebesparing doen. Er zijn vele kleine maatregelen, die bij elkaar opgesteld zeker een positief effect hebben.
Kijk ter inspiratie op bijgaande ‘Placemat” :
Placemat

Deze informatie is te vinden op een website met nog veel meer nuttige informatie:
https://www.015duurzaam.info/

28-02-2021 Online vragenuurtje Platform Energietransitie Delft; iedere donderdag van 12.30 tot 13.30

Vanaf februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende:

Wekelijks online vragenuurtje over het Delftse warmteplan

De gemeente stelt in 2021 ons Delftse ‘Warmteplan’ op. In dat warmteplan staat hoe we in de toekomst de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. In het najaar wordt dit plan in de gemeenteraad behandeld. Er wordt op dit moment volop aan gewerkt.

Het Platform Energietransitie is gestart met een wekelijks digitaal vragenuurtje rondom het Warmteplan voor iedereen die meer wil weten over het aardgasvrij maken van de Delftse wijken: tijdens lunchtijd op iedere donderdag van 12.30 tot 13.30.
Er zijn dan mensen aanwezig die met u meedenken over uw vragen en opmerkingen over de toekomstige warmtevoorziening.
U kunt meedoen via de volgende link (videobellen):  Zoom-vragenuurtje-warmteplan