28-07-2022 Tussenbericht bestemmingsplan hoek Zuideinde-Abtswoudseweg (Panjolocatie)

Iedereen die vorig jaar voor 27 september een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoek Zuideinde-Abtswoudseweg heeft eind juni een tussenbericht ontvangen met de laatste stand van zaken. Er zijn 79 zienswijzen ontvangen. De beoordeling van deze zienswijzen is gepauzeerd, omdat er een vertraging is in de definitieve levering door een contractspartij van een deel van het te bebouwen perceel aan de initiatiefnemer. Er is overleg gaande en de gemeente verwacht dat er binnen enkele weken meer duidelijkheid zal zijn.

De vereniging heeft ook een zienswijze ingediend en een tussenbericht ontvangen. Een kopie van dit bericht kunt u hier lezen:
Tussenrapportage Zuideinde hoek Abtswoudseweg 26-06-2022