15-01-2023 Beroep ingesteld tegen bestemmingsplan Schieoevers Noord

De Belangenvereniging TU Noord heeft samen met de Buurtvereniging Delftzicht beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Schieoevers Noord. Onderdeel van dat plan vormen massale hoogbouwplannen in het Kabeldistrict. In totaal kunnen er op Schieoevers Noord circa 6.500 woningen bijkomen in en rond de wijk Wippolder. De dichtheid, ofwel het aantal woningen per oppervlakte, is ruim twee keer zo hoog als het aantal woningen per oppervlakte nu in onze wijken. De bewonersverenigingen zijn wel voorstander van meer woningen, maar binnen de normen voor geluidsoverlast en met een visie op bereikbaarheid. Speciaal voor Schieoevers zijn de geluidsnormen opgerekt waarbij voor studentenwoningen nog eens extra veel geluidsoverlast toegestaan is. In omringende buurten zoals Delftzicht en TU Noord neemt door het plan het verkeer toe. Het aantal auto’s en fietsers zal substantieel groter zijn dan nu zonder dat er een duidelijke visie is hoe gezorgd wordt voor extra capaciteit van de wegen. Het plan bevat naar onze mening ook onvoldoende maatregelen om de extra overlast en onveiligheid te voorkomen of te beperken.
Ook bedrijven in Schieoevers stellen beroep in tegen het plan, ondermeer omdat nieuwe woningen te dicht op bedrijven komen. De Raad van State zal uitspraak doen in deze zaak. Een eerder beroep uit 2019 inzake de planvorming voor Schieoevers was deels gegrond in 2021. Het betreft de status van het bestemmingsplan Tiny Houses, dat niet model kan staan voor de ontwikkelingen Schieoevers. De verwachting is dat behandeling van deze zaak geruime tijd zal kosten.

Het beroep vindt u hier: Beroepschrift bestemmingsplan en MER Schieoevers Noord met bijlagen v281222