De vereniging

De buurtvereniging zet zich in voor een leefbare en een gezellige wijk o.a. door:

Als je je wilt opgeven voor of de ‘ditjes en datjes’-app of de veiligheids-app, mail de secretaris (secretaris@delftzicht.nl).

De veiligheids-app wordt alleen gebruikt voor acute veiligheidsmeldingen, zoals inbraken of onraad. De beheerders hebben, samen met app-beheerders uit andere buurten, een paar keer per jaar overleg met de gemeente en politie. Om onnodige appjes te minimaliseren hebben we strenge regels. Als iemand de app voor andere berichten gebruikt dan krijgt hij een bericht van de beheerder en wordt hij na drie keer verwijderd.

Op de ditjes en datjes-app mag dan weer alles, als het maar gezellig blijft.