INDEX

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan

Participatieavond Het Zuideinde: 20 februari

Bericht van Ontwikkelingcombinatie Zuideinde:

Op woensdag 20 februari a.s. tussen 17.00 en 19.30 uur vindt de inloopavond plaats omtrent de participatie voor Het Zuideinde. U bent van harte welkom in het HighTechCentreDelft aan de Abtswoudseweg 18 te Delft.

Middels een tweede inloopavond willen wij het VO en de vervolgstappen met u delen. U kunt dan zelf beoordelen wat wij met de reacties uit de eerste ronde hebben gedaan.

Medewerkers van Ontwikkelingscombinatie Zuideinde en van de gemeente Delft zijn aanwezig voor een toelichting op het VO en het beantwoorden van vragen over o.a. het bestemmingsplan en de ruimtelijke ordeningsprocedure.

Met vriendelijke groet,

Ontwikkelingcombinatie Zuideinde

https://www.vmierlo.nl/Nieuwsbrief/OnlineWeergave/24a15c62-9d59-4009-82e5-a1fe8983b22c

22/11/2018 Uitslag Fietsstraat Enquete

Via de link hieronder zijn de uitslagen van de enquete van de fietsstraat beschikbaar. Deze resultaten worden binnenkort besproken met de gemeente. Voor opmerkingen kunt u contact opnemen met bestemmingsplan@delftzicht.nl

Resultaten enquête fietsstraten Delftzicht_22-10-2018

08-11-2018 Bestemmingsplan abtswoudseweg ter inzage

Het bestemmingsplan hoek abtswoudseweg – zuideinde ligt ter inzage, vindbaar onder onderstaande link.

De werkgroep bestemmingsplan zal hier ook naar kijken vanuit de buurtvereniging. Voor meer informatie kunt u mailen met bestemmingsplan@delftzicht.nl

Bestemmingsplan abtswoudseweg

 

12-10-2018 Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde

Een aantal leden van de werkgroep ruimtelijke ordening Delftzicht zijn op 1 oktober naar de informatieavond voor de bouwplannen voor de hoek abtswoudseweg – zuideinde geweest.

In gezamenlijk overleg met het bestuur van de buurtvereniging is onderstaande zienswijze tot stand gekomen:

11-10-2018 Reactie op Panjolocatie

voor reacties kunt u mailen naar bestemmingsplan@delftzicht.nl

Enquete Fietsstraat Hooikade – Zuideinde

Graag invullen voor dinsdag 16 oktober !!!

Beste bewoner van Delftzicht,
Sinds enige tijd zijn de Hooikade en het Zuideinde, tegelijk met de vervanging van de riolering, veranderd van een gewone straat in een zogenaamde “fietsstraat”. De klinkers zijn vervangen door rood asfalt met aan beide zijden een rammelstrook. Een fietsstraat is een feitelijk een fietspad waarop auto’s “als gast” zijn toegestaan. Daarnaast is het aantal fietsers sterk toegenomen, vooral na de ingebruikname van het tunneltje vanuit het station onder de Ireneboulevard. Onlangs zijn de voorrangsregels gewijzigd van de straten die aansluiten op het Zuideinde: (fiets-)verkeer op het Zuideinde heeft nu voorrang in plaats van de oude situatie van “rechts gaat voor”. Omdat er veel negatieve reacties op de fietsstraat worden vernomen willen wij, de werkgroep Ruimtelijke Omgeving van Buurtvereniging Delftzicht, een kleine enquête houden onder bewoners van de wijk die deze route gebruiken, per auto, op de fiets of te voet. De uitslag van deze korte enquête wordt aan de gemeente voorgelegd. Binnen enkele weken vindt er binnen de gemeente namelijk een plenair overleg plaats inzake de algehele verkeerssituatie in en rond Delftzicht waarin de resultaten kunnen worden meegenomen.

link naar de enquete:

https://www.survio.com/survey/d/J3H9L2R5G2A1A8V4U

U wordt op de hoogte gehouden van de uitkomst op de website (www.delftzicht.nl) of in de buurtkrant van de Buurtvereniging Delftzicht.

 

12/08/2018 Update Bouwplan Abtswoudseweg – Zuideinde

U kunt zich vanaf heden via de projectwebsite http://www.hetzuideinde.nl/ aanmelden voor de omwonendenparticipatieavond die in september van dit jaar georganiseerd zal gaan worden voor de nieuwbouwinvulling op de locatie hoek Abtswoudseweg / Zuideinde. De gemeente Delft zal ook aanwezig zijn voor een toelichting en het beantwoorden van vragen over o.a. het bestemmingsplan en de procedure.

Bouwwerkzaamheden Delftzicht

 

Ontwerpworkshop hoek Abtswoudseweg uitgesteld

De voorgenomen ontwerpworkshop over de invulling van de hoek van de Abtswoudseweg en het zuideinde is uitgesteld. Voor meer informatie zie de brief in onderstaande link.

180516 Delft – Zuideinde – uitstel ontwerpworkshop per email

 

Ontwerpworkshop voor de locatie hoek Abtswoutseweg-Zuideinde

Vanuit de ontwikkelingscombinatie Zuideinde wordt een ontwerpworkshop georganiseerd voor de locatie hoek Abtswoutseweg-Zuideinde.  Vanuit de buurtvereniging zullen ook mensen aanwezig zijn bij deze workshop.

Aanmelden Ontwerpworkshop
Aanmelden voor de Ontwerpworkshop kan tussen 14 en 25 mei a.s. via www.hetzuideinde.nl

Wilt of kunt u niet aanwezig zijn bij de Ontwerpworkshop maar wilt u wel op de hoogte blijven van de
plannen? Schrijft u zich dan vanaf 14 mei a.a. als belangstellende in via www.hetzuideinde.nl

Alle informatie staat in deze brief:

180430 Delft – Zuideinde – uitnodiging ontwerpworkshop (1)