Nieuws

Nieuws uit of over de wijk. Zelf nieuws aanmelden? Mail ons.

05-2019 Bouwplannen hoek zuideinde – abtswoudseweg

Beste bewoner van Delftzicht en Koningsveld, Zoals u wellicht weet wordt er op dit moment een bouwplan uitgewerkt voor de... [...]

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep... [...]

04-03-2019: Gemeente: Meepraten over Schieoevers Noord

Op 4 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente over de sociale aspecten van de schieoevers noord. Wil iemand... [...]

Participatieavond Het Zuideinde: 20 februari

Bericht van Ontwikkelingcombinatie Zuideinde: Op woensdag 20 februari a.s. tussen 17.00 en 19.30 uur vindt de inloopavond plaats omtrent de participatie voor... [...]

14/02/2019 Update Grondwateronttrekking

Vanuit de gemeente is een brief met een update gestuurd mbt de reductie van de grondwateronttrekking in Delft Noord. Brief... [...]

19-12-2018 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Abtswoudseweg

Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Abtswoudseweg Zienswijze inleveren voor 26 december 11 November is het ontwerp voor het bestemmingsplan voor de woningbouw Abtswoudseweg... [...]

24/11/2018 Bestemmingsplan zuidelijke velden haalt AD

Afgelopen week hebben zowel een bewoner van de engelsestraat als vanuit de werkgroep bestemmingsplan ingesproken bij de gemeenteraad, en met... [...]

22/11/2018 Uitslag Fietsstraat Enquete

Via de link hieronder zijn de uitslagen van de enquete van de fietsstraat beschikbaar. Deze resultaten worden binnenkort besproken met de... [...]

08-11-2018 Bestemmingsplan abtswoudseweg ter inzage

Het bestemmingsplan hoek abtswoudseweg – zuideinde ligt ter inzage, vindbaar onder onderstaande link. De werkgroep bestemmingsplan zal hier ook naar kijken vanuit de buurtvereniging. Voor... [...]

08-11-2018 Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

Alle zienswijzen die (vooral) uit onze buurt op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouwplannen ten zuiden van het... [...]