Nieuws

Nieuws uit of over de wijk. Zelf nieuws aanmelden? Mail ons.

Voorstellen: Lex van Lith

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging kwam de vraag wie de vacature van penningmeester wilde opvullen. Toen er... [...]

Boekje “Dertig groenideeën voor Delft”

Op 18 mei is het boekje “Dertig groenideeën voor Delft” aangeboden aan de wethouder. Het boekje bevat allerlei ideeën voor het... [...]

Enquête warmtetransitie

Beste leden van buurtvereniging Delftzicht,   Tijdens de ALV van de buurtvereniging op 17 maart 2021 is genoemd dat er... [...]

Uitspraak Raad van State MER Schieoevers

Voor de realisatie van de plannen op de Schieoevers is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig. Door het bestemmingsplan Tiny... [...]

Warmteplan – Delft wordt aardgas vrij

Misschien heb je in de stad de posters gezien met de tekst Delft wordt aardgas vrij. Hier zit een heel... [...]

Online vragenuurtje Platform Energietransitie Delft; iedere donderdag van 12.30 tot 13.30

Vanaf februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende: Wekelijks online vragenuurtje over het... [...]

OPROEP: laat uw stem horen bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord en Delfts Schiekwartier (voorheen Nieuwe Haven)

Op dit moment vinden virtuele “participatieavonden” plaats over deze twee ontwikkelingen. Het zijn er in totaal zeventien, te volgen via... [...]

Bouwplan Zuideinde binnenkort in procedure

De projectleider van de gemeente informeerde ons dat realisatie van het bouwplan voor 120 woningen op de hoek van het... [...]

Halloween: Mooist versierde huis van Delftzicht

De winnaars van de wedstrijd “Wie heeft het mooist versierde huis van Delftzicht tijdens Halloween” zijn bekend! 1e Prijs: Familie... [...]

Halloween: Zaterdag 31 oktober vanaf 18:30

Ook dit jaar gaan de kinderen uit Delftzicht weer langs de deuren om Halloween te vieren. Als je het leuk... [...]