Activiteiten

Nieuws uit of over de wijk. Zelf nieuws aanmelden? Mail ons.

Bestemmingsplan Panjo Locatie: kom in actie en dien uw zienswijze in vóór 27 september!

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (Panjo Locatie) liggen vanaf 17 augustus tot en met 27... [...]

Brief aan wethouder Brandligt over de energietransitie in Delft

Vanuit een aantal buurtverenigingen in Delft is een brief gestuurd aan de gemeente. Buurtvereniging Delftzicht heeft niet meegetekend, maar is... [...]

Actuele ontwikkeling rondom de bouwplannen Panjolocatie: ze liggen nu ter inzage

De bouwplannen voor de Panjolocatie liggen ter inzage en tussen 17 augustus en 27 september is het mogelijk om zienswijzen... [...]

Feestelijke Opening Delftzichtpark

D’rop en D’ronder: de trein rijdt weer bovengronds! Datum: Zaterdag 10 juli Tijd: 13:00 – 16:00 Opening door wethouder Martina... [...]

Voorstellen: Lex van Lith

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging kwam de vraag wie de vacature van penningmeester wilde opvullen. Toen er... [...]

Boekje “Dertig groenideeën voor Delft”

Op 18 mei is het boekje “Dertig groenideeën voor Delft” aangeboden aan de wethouder. Het boekje bevat allerlei ideeën voor het... [...]

Enquête warmtetransitie

Beste leden van buurtvereniging Delftzicht,   Tijdens de ALV van de buurtvereniging op 17 maart 2021 is genoemd dat er... [...]

Uitspraak Raad van State MER Schieoevers

Voor de realisatie van de plannen op de Schieoevers is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig. Door het bestemmingsplan Tiny... [...]

Warmteplan – Delft wordt aardgas vrij

Misschien heb je in de stad de posters gezien met de tekst Delft wordt aardgas vrij. Hier zit een heel... [...]

Online vragenuurtje Platform Energietransitie Delft; iedere donderdag van 12.30 tot 13.30

Vanaf februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende: Wekelijks online vragenuurtje over het... [...]