Nieuws

Nieuws uit of over de wijk. Zelf nieuws aanmelden? Mail ons.

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep... [...]

04-03-2019: Gemeente: Meepraten over Schieoevers Noord

Op 4 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente over de sociale aspecten van de schieoevers noord. Wil iemand... [...]

Participatieavond Het Zuideinde: 20 februari

Bericht van Ontwikkelingcombinatie Zuideinde: Op woensdag 20 februari a.s. tussen 17.00 en 19.30 uur vindt de inloopavond plaats omtrent de participatie voor... [...]

14/02/2019 Update Grondwateronttrekking

Vanuit de gemeente is een brief met een update gestuurd mbt de reductie van de grondwateronttrekking in Delft Noord. Brief... [...]

19-12-2018 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Abtswoudseweg

Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Abtswoudseweg Zienswijze inleveren voor 26 december 11 November is het ontwerp voor het bestemmingsplan voor de woningbouw Abtswoudseweg... [...]

24/11/2018 Bestemmingsplan zuidelijke velden haalt AD

Afgelopen week hebben zowel een bewoner van de engelsestraat als vanuit de werkgroep bestemmingsplan ingesproken bij de gemeenteraad, en met... [...]

22/11/2018 Uitslag Fietsstraat Enquete

Via de link hieronder zijn de uitslagen van de enquete van de fietsstraat beschikbaar. Deze resultaten worden binnenkort besproken met de... [...]

08-11-2018 Bestemmingsplan abtswoudseweg ter inzage

Het bestemmingsplan hoek abtswoudseweg – zuideinde ligt ter inzage, vindbaar onder onderstaande link. De werkgroep bestemmingsplan zal hier ook naar kijken vanuit de buurtvereniging. Voor... [...]

08-11-2018 Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

Alle zienswijzen die (vooral) uit onze buurt op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouwplannen ten zuiden van het... [...]

12-10-2018 Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde

Een aantal leden van de werkgroep ruimtelijke ordening Delftzicht zijn op 1 oktober naar de informatieavond voor de bouwplannen voor... [...]