20-04-2022 Zienswijze op plan voor Schieoevers Noord

Wie de artist impressions voor Schieoevers Noord bekijkt ziet veel groen in een omgeving waar de zon altijd schijnt. Spelende kinderen, op de achtergrond een groene woontoren, geen of weinig auto’s. Maar schijn bedriegt. Samen met Belangenvereniging TU Noord hebben we een zienswijze op het plan ingediend.

Het plan voor Schieoevers Noord lag ter inzage tot 18 april. In het plan heeft de eerste uitwerking plaats heeft gevonden voor de deelplannen Nieuwe Haven en Kabeldistrict. Bij elkaar telt het plan duizenden pagina’s aan informatie in meer dan 60 rapporten. Niemand zal het geheel gelezen hebben, maar in de bijlages is soms informatie te zien – zoals een weergave van de geluidbelasting op het Kabeldistrict – die een ander beeld geeft dan de artist impressions: veel hoogbouw dicht opeen met veel verkeerslawaai. Op verzoek van de gemeente Delft is een wettelijke regeling gemaakt om toch te kunnen bouwen waar de gewone geluidregels in de weg zitten.

Een beter deelplan dan Kabeldistrict vormt Nieuwe Haven waar de menselijke maat zichtbaar is in het ontwerp. Waar meer aandacht voor moet komen in alle plannen is de grote hoeveelheid autoverkeer naar en van Schieoevers door onze woonbuurten. Wij bepleiten daarom minder woningen in hoogbouw en een meer geleidelijke ontwikkeling. De zienswijze zal naar verwachting voor de zomer behandeld worden bij de vaststelling van het plan in de raad.

zienswijze bp Schieoevers Noord met MER def