INDEX

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan

Algemene Leden Vergadering

Wanneer: 20 maart 20:30-22:000
Waar: Vergaderruimte PKW (boven Huszar)
We verzamelen binnen in de hal voor Huszar.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling Notulen ALV 2018
3. Jaarverslag bestuur inclusief
– Jaarverslag Bestemmingsplannen
– Jaarverslag Tijdelijke Invulling Park
4. Financiële stukken penningmeester
5. Decharge Bestuur
6. Herverkiezing van bestuurslid: Thomas Lohse
7. Verkiezing leden kascommissie
8. Activiteiten 2019
9. Rondvraag
Lokatie jaarverslag en financiële stukken:

Documenten en verslagen

 

Notulen ALV juli 2018

Via onderstaande link kunt u de notulen van de ALV van juli 2018 vinden. De notulen bestaan uit 2 delen:

 1. Notulen ALV juli 2018 zijn de gehele notulen

2. Notulen statw. Buurtvereniging Delftzicht zijn de notulen die over de statutenwijziging gemaakt zijn.

Notulen ALV Juli 2018

notulen statw. Buurtvereniging Delftzicht

Extra ALV 11 juli 2018

Woensdag 11 juli 20:30 – 21:00

Lokatie: Grasveld naast voetbalveld

Agenda:

 1. Vaststellen statuten
 2. Voorstel kandidaat voorzitter: Wil Schuite
 3. Kiezen voorzitter
 4. Rondvraag

 

De statuten zoals goedgekeurd tijdens de ALV zijn niet goedgekeurd door de notaris. Kleine wijzigingen zijn nodig, wat betekent dat we opnieuw moeten stemmen.

Daarnaast heeft Wil Schuite zich aangemeld als voorzitter voor de het bestuur van de buurtvereniging.  Als zij gekozen wordt, kan zij zich inschrijven in de kvk en haar functie gaan vervullen.

Voor vragen en eventuele extra agendapunten: secretaris@delftzicht.nl

Voor de statuten verwijs ik naar:

statw. Buurtvereniging Delftzicht

Wijzigingen tov statuten zoals besproken tijdens ALV maart 2018

Bij artikel 1  lid 4 weggelaten aangezien dit niet meer van toepassing is (vereniging is al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)

Bij artikel 11 lid 5 Facebook en website weggelaten, aangezien plaatsing op Facebook en website niet voldoet aan de wettelijke vereisten van oproeping.

ALV 14 maart 2018 – notulen

Op 14 maart was de ALV van de buurtvereniging. Op de agenda stonden onder andere een presentatie van de werkgroep bestemmingsplan, algemene spoorzone ontwikkelingen, activiteiten en financiele zaken. De notulen zijn beschikbaar hieronder:

20180314 Notulen ALV 2018

Algemene ledenvergadering 14/03/2018

Wanneer : maandag 14 maart van 20:30-22:00 uur

Waar : de Koperen Kat

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Jaarverslagen bestuur
  1. Jaarverslag 2017 bestuur
  2. Jaarverslag bestemmingsplan Leeuwenhoekpark Zuid
  3. Financiële stukken penningmeester
 3. Bestuurszaken
  1. Statutenwijziging
  2. Afscheid Brenda / oproep voorzitter
  3. Nieuwe bestuursleden
 4. Spoorzone en buurtaangelegenheden
 5. Activiteiten 2018
 6. Rondvraag

Documenten

De stukken voor de algemene ledenvergadering 2018 zijn op deze pagina te vinden:
Documenten en verslagen