INDEX

Nieuw bestuur gekozen

Helaas kon de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar niet doorgaan vanwege COVID-19. Een belangrijk punt op de al opgestelde agenda was de stemming over de samenstelling van het bestuur. Om de voorstellen hiervoor bij de leden te peilen is besloten deze stemming per post uit te voeren.
Van de 191 leden hebben er 68 gestemd. Hartelijk dank aan een ieder die heeft gestemd! Alle voorstellen zijn aangenomen. Voor de notulen, zie onderstaande link.
Notulen ALV Mei 2020

ALV stemming via de post

Beste leden van de buurtvereniging,

Helaas kunnen we vanwege de COVID-19 crisis niet bij elkaar komen om een Algemene Leden Vergadering te houden. Er zijn wel een aantal belangrijke zaken waar we uw goedkeuring voor vragen, zodat we dit jaar door kunnen met het organiseren van activiteiten (als het weer kan), en het behartigen van de belangen bij alle ontwikkelingen in onze buurt.

Hierom hebben we bij alle leden van de buurtvereniging een flyer in de bus gedaan waarop ze hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat hier om de volgende zaken:

De notulen, financieel jaarverslag en de begroting zijn te vinden onder de kopjes ALV 2020 en ALV 2019 op:
www.delftzicht.nl/de-vereniging/documenten-en-verslagen

De interviews waar de verschillende mensen die verkiesbaar zijn op:
www.delftzicht.nl/category/nieuws

Voorstellen: Secretaris Bea Deetman

Naam en geboorteplaats?
Hallo, ik ben Bea Deetman en ik ben ruim 52 jaar geleden geboren op de Veluwe in het dorpje Oldebroek. Op mijn 18e ben ik naar Utrecht verhuisd en sinds mijn 22e woon ik in Delft.

Waar woon je?
Ik woon samen met mijn zonen Ruben en Michiel en onze hond Stuyter aan de Hillenlaan op nummer 7.

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Toen ik naar Delft kwam vond ik een plekje in een huurappartement aan de Mijnbouwstraat. Het wonen in Delft beviel goed en ik ging met mijn toenmalige vriend en later man op zoek naar een huis niet te ver van de binnenstad. Toen in 1994 de eerste bouwplannen voor deze wijk werden gepresenteerd hebben we ons meteen ingeschreven. Gelukkig werden we ingeloot en in juni 1995 kregen we de sleutel en zijn we hier gaan wonen. We hebben de wijk zien ontwikkelen en ik woon hier nog steeds met heel veel plezier op dit mooie stukje Delft.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Sinds 1 februari werk ik bij een vestiging van Wageningen Universiteit als senior onderzoeker. Deze vestiging zit in Den Haag, dus daar ben je zo met de trein of fiets vanaf hier. Het inwerken verloopt helaas iets anders dan was gepland omdat ik, net als bijna iedereen, vanaf half maart thuis werk. Gelukkig zijn er veel manieren om toch je nieuwe collega’s te vinden en te leren kennen.

Heb je hobby’s?
Mijn leven wordt al redelijk gevuld met een fulltime baan, 2 kinderen, een hond, familie en vrienden. Ik hou van lange wandelingen langs het strand en door de natuur. Ik zou wel wat beter willen worden in tuinieren, maar daar zit helaas niet mijn talent. Tips en hulp zijn altijd welkom!

Wat vind je van de wijk?
De wijk voelt als thuis. Ik vind dat we een prachtige plek hebben met elkaar. Het blijft de komende tijd zoeken om onze wijk en de ontsluiting van onze wijk zo goed mogelijk te houden.

Waarom wil je secretaris worden van de buurtvereniging?
Tot nu toe volgde ik ontwikkelingen in en rondom de wijk, maar was ik er weinig bij betrokken. Ik ben al die jaren erg blij geweest met de buurtvereniging en de manier waarop deze zich inzette voor onze wijk. De komende jaren wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.

 

Voorstellen: Lid Kascommissie Martin Gouweleeuw

Naam en geboorteplaats:
Martin Gouweleeuw geboren in Rijswijk (Z-H)
Waar woon je en wat doe je in het dagelijks leven?
In verband met werk in Rotterdam ben ik weer in Delft gaan wonen, inmiddels  ben ik gepensioneerd.
Heb je hobby’s?
Mijn hobby is fietstochten maken en vindt het een leuke wijk om in te wonen.
Waarom wil je lid worden van de kascommissie?
Ik vind het leuk om lid te worden van de kascommissie om organisatie van de vereniging te helpen.

Algemene Leden Vergadering gaat niet door

In de buurtkrant staat de ALV gepland, onder voorbehoud, op 13 mei. Helaas mogen we vanwege de COVID-19 maatregelen nog steeds niet samen komen, en kan hij dus niet doorgaan.
We hebben wel een aantal zaken waar over gestemd moet worden. Dit zijn onder andere de jaarrekening, begroting, nieuwe bestuursleden en kascommissie. We zullen hiervoor een flyer rondbrengen waar je je stem op kunt aangeven en kunt inleveren.

Voorstellen: Bestuurslid Frans Postma

Naam en geboorteplaats:
Frans Postma, in Amersfoort geboren op 29 december 1943.

Waar woon je?
Ik woon met heel veel plezier sinds 2015 in de Laan van Van der Gaag 1

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Ik ben in 1975 in Delft komen wonen, maar na 40 jaar op het Oosteinde wilde ik kleiner gaan wonen maar wel vlakbij de binnenstad. Vanaf ’75 heb ik 21 jaar op de TU, faculteit Bouwkunde gewerkt. Mijn taak was om door middel van maquettes het ruimtelijk voorstellingsvermogen bij de studenten te ontwikkelen. Hoogtepunt in het onderzoek is 1985 geweest toen ik oefeningen met studenten startte om aan de hand van interieurfoto’s maquettes te maken. Dat resulteerde uiteindelijk in het maken van een maquette van het Parijse atelier van Piet Mondriaan. Hiervan waren uitsluitend foto’s bekend. De literatuur over dit atelier gaf aan dat het jaar 1926 cruciaal was voor de inrichting. Na een grondig onderzoek heb ik een uitneembaar model op ware grootte van het atelier laten maken dat sinds 1995 op vele internationale tentoonstellingen heeft gestaan, met als hoogtepunt de tentoonstelling in 2011 in Centre Pompidu Parijs.

Wat doe je nu in het dagelijkse leven?
Ik ben nu natuurlijk gepensioneerd, maar nog altijd actief en geïnteresseerd in architectuur.
Na mijn bouwkunde opleiding heb ik ongeveer 20 jaar op een architectenbureau gewerkt, waar ik alle voorkomende werkzaamheden heb gedaan. Ook heb ik enkele gebouwen geheel in eigen beheer ontworpen en uitgevoerd.

Heb je hobby’s?
Mijn hobby is nog altijd zoeken en onderzoeken of er nog meer nieuwe dingen te vinden zijn over het Parijse atelier. Ook ben ik nog regelmatig bezig met bouwkundige zaken, zoals het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Wat vind je van de wijk?
Op mijn zoektocht naar een woning werd ik gelijk verliefd op deze wijk! Het mooie is dat de wijk onder een hele strenge architectuur is gebouwd. het boezemt een enorme eenheid uit maar er is toch een breed scala van woningtypes. het trekt daarom een grote verscheidenheid aan bewoners aan waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. Dit blijkt ook uit de grote bereidheid om dingen met elkaar te organiseren.

Waarom ben je bestuurslid geworden?
Ik kreeg een flyer in de bus voor een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2016 en stapte daar op af. De opkomst was gering, maar de geestdrift was groot. Thomas heeft me
toen duidelijk gemaakt dat er behoefte was aan mensen met een bouwkundige achtergrond. Daar heb ik toen positief op gereageerd. Ik bemoei me op dit moment voornamelijk met de realisering van het tijdelijke park langs de Engelse straat.

Voorstellen: Voorzitter Elske Stellingwerff

Naam en geboorteplaats?
Elske Stellingwerff, geboren in Leiden in 1978

Waar woon je?
Conradlaan 33 (Sinds 2009)

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
We waren met een kleine op komst op zoek naar een wat ruimer huis in Delft

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als manager engineering bij Huisman. Wij maken onder andere hijskranen voor de offshore industrie.

Heb je hobby’s?
Ik rij paard bij manege de prinsenstad. Verder ben ik druk met de kinderen, organiseren activiteiten voor de buurt, zangles, en vind ik het gezellig om met vrienden wat te eten.

Wat vind je van de wijk?
Ik vind het een gezellige wijk, fijn om in te wonen.

Waarom ga je de functie van voorzitter invullen en wat wil je hiermee bereiken?
Ik ben 3 jaar geleden begonnen als secretaris voor de buurtvereniging. Sindsdien beheer ik de website, de ditjes en datjes app, en samen met de andere vrijwilligers de Delftzicht Security app. (als je je hiervoor aan wil melden, kan dat via secretaris@delftzicht.nl). Daarnaast vind ik het leuk om (samen met andere vrijwilligers) gezellige activiteiten te organiseren, zoals het buurtfeest, Halloween en de nieuwjaarsborrel. Helaas is het eieren zoeken met Pasen niet doorgegaan vanwege de corona crisis, en hopelijk kunnen we binnenkort toch weer wat leuks doen.
We hebben een nieuwe secretaris gevonden: Bea Deetman, en we kwamen nog een voorzitter tekort. Ik weet intussen wel aardig wat er speelt binnen de buurtvereniging, en denk dat we op deze manier de posities weer goed kunnen vervullen.

 

Voorstellen: Penningmeester Willem van Manen

Naam en geboorteplaats?
Willem van Manen, geboren in Amersfoort en bijna 74 jaren jong.

Waar woon je?
Op het Zuideinde, al bijna 10 jaar.

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Vroeger hebben wij in Delft gewoond. Via Moerkapelle en Zevenhuizen zijn we weer terug gekomen naar Delft. De sociale contacten hebben we altijd onderhouden. Ik ben al 30 jaar lid van de Lions Club Delft. Ook ben ik mede oprichter van Juniorkamer De Delflanden en heb diverse bestuursfuncties, o.a. bij onze VvE.

Wat doe je in je dagelijkse leven?
Ik ben gepensioneerd en heb meer dan 30 jaar gewerkt in de nationale en internationale reis- en recreatiewereld. Een enkele keer doe ik nog advieswerk bij een ondernemer in een ontwikkelingsland op mijn vakgebied.

Heb je hobby’s?
Mijn hobby is paardrijden, dit doe ik iedere week (nu even niet) bij manage De Prinsenstad. Verder fietsen en wandelen wij veel. Ik heb het hele Pieterpad gelopen van Noord naar Zuid met vrienden. In 2 à 3 weekends per jaar. Nu lopen we het Rivierenpad dat gaat van Hoek van Holland naar Kleve.

Wat vind je van de wijk?
Ik vind het positief dat er een actieve buurtvereniging is die zich enorm inzet voor de buurt.

Waarom ga je de functie van penningmeester invullen en wat wil je hiermee bereiken?
Ik ben al langer betrokken bij de ontwikkelingen op de Panjo locatie. Zo ben ik in contact gekomen met Thomas en Tom van het Bestuur. Daarna ben ik gevraagd om de functie van penningmeester over te nemen. Ik ga verder met wat mijn voorgangster heeft bereikt.

Algemene Leden Vergadering

De ALV gaat 24 maart niet door vanwege de Corona uitbraak. Er wordt een nieuwe datum geprikt.

Wanneer: Mei 20:30-22:00
Waar: de Salon in Huszar.
Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling Notulen ALV 2019
3. Jaarverslag bestuur
4. Presentatie Panjolocatie / Schieoevers
– Activiteiten 2019
– Plannen 2020 + Stemming hierover
5. Presentatie tijdelijke invulling park (activiteiten 2019 en vooruitblik 2020)
6. Financiële stukken penningmeester
7.  Decharge Bestuur
8.  Herverkiezing bestuurslid: Elske Stellingwerff en Frans Post
9.  Verkiezing leden kascommissie
10.  Activiteiten 2020
– Energietransitie
– Gezellige activiteiten
11. Rondvraag

Documenten en verslagen

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan