18-02-2022 PANJO Alternatief Nu voor Jong en Oud!

Bouwbedrijf van Mierlo is hard bezig met de voorbereidingen van het project “het Zuideinde” op de hoek van het Zuideinde en de Abtswoudseweg bij de brug. Al meer dan tien jaar duurt dit nu en dat zal nog wel even doorgaan. Want tegen het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning, die nu in procedure zijn en waarover de gemeenteraad ergens in het voorjaar een besluit zal nemen, zijn door omwonenden talloze zienswijzen ingediend. Het verwerken hiervan kost de gemeente heel veel tijd, niet verwonderlijk omdat de aangevoerde punten hout snijden! Het is ook maar de vraag of deze überhaupt wel kunnen worden verwerkt zonder het plan drastisch aan te passen. 

Daarom is dit hét moment om ons af te vragen of het doorzetten van het huidige plan nog wel verstandig is. Voor alle duidelijkheid: het bestaat uit 120 woningen in de vrije sector met in totaal meer dan 140 parkeerplaatsen.  Geen antwoord op de actuele, grote, vraag naar betaalbare woningen in Delft, waaronder woningen voor starters en senioren. En het ontwerp past ook volstrekt niet op deze plek langs de Schie en in de omgeving. De vier dikke bouwblokken met veelal enkelzijdig gerichte woningen, waaronder een flat van 32 meter hoog bij de brug, zorgen voor inkijk in bestaande woningen en tuinen, verkeersproblemen en windhinder. Bewoners en langsrijdende fietsers zullen er nog lang veel overlast van ondervinden. En het is ook bepaald geen visitekaartje voor de stad gezien vanaf de Schie. 

In een finale poging het tij te keren (besluitvorming gemeenteraad) hebben wij, als omwonenden, een studie gedaan naar een betere invulling van deze waardevolle plek: één die voorziet in de grote  vraag naar betaalbare woningen en goed past in de omgeving. En de uitkomst is dat het inderdaad veel beter kan!

Om de ogen te openen en een gesprek aan te gaan met elkaar hebben wij enkele uitgangspunten voor een betere invulling samengevat in een zogenaamd “praatplaatje”. We noemen ze verderop. 

Met deze actie hopen wij te bereiken dat het huidige bouwplan niet op deze plek zal worden gerealiseerd en dat ook in de gemeenteraad wordt besloten te gaan voor een passend plan.

Omwonenden project Panjo  (Delftzicht en Koningsveld-TU-Noord)

Februari 2022

Uitgangspunten voor een betere invulling locatie Zuideinde, Abtswoudseweg, Laan van Braat:

 

Praatplaatje PANJO

Het praatplaatje is het resultaat van een studie die aantoont dat de bovengenoemde uitgangspunten op deze plek haalbaar zijn. U mag er natuurlijk van vinden wat u wilt, maar als er inderdaad steun komt voor het idee om tot een betere invulling te komen dan willen wij met u in een zinvol participatietraject met de gemeente en de ontwikkelaar een nieuw plan opstellen.