10-03-2021 Warmteplan – Delft wordt aardgas vrij

Misschien heb je in de stad de posters gezien met de tekst Delft wordt aardgas vrij.
Hier zit een heel verhaal achter. De gemeente Delft heeft namelijk de ambitie uitgesproken om uiterlijk in het jaar 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. De ambitie hebben is een ding, maar hoe ga je dat uitvoeren?

Daarvoor wordt op dit moment gewerkt aan een Warmteplan. Het Warmteplan moet een visie geven over een energietransitie per wijk. Op dit moment wordt er informatie verzameld over de huidige situatie (b.v. hoe zit het met de isolatiegraad) en wordt er onderzocht welke technieken (b.v. een warmtenet) het beste kunnen worden toegepast in bepaalde wijken. Ook wordt er een concept planning gemaakt (welke buurten maken een transitie voor 2030 en welke tussen 2030 en 2050). De verwachting is dat voor de zomer een eerste versie van het Warmteplan beschikbaar komt. Hierop kunnen organisaties/bewoners reageren. En dan gaat het plan in november 2021 naar de gemeenteraad. Voor meer informatie kijk op: https://www.delft.nl/milieu/energie/delft-aardgasvrij/warmteplan

Om de energietransitie goed te volgen is er door bewoners van Delft in 2019 een Platform Energietransitie Delft opgericht. Dit Platform heeft een eigen visie op de
energie transitie. Verder dient zij als Klankbordgroep voor het Warmteplan project van de gemeente. Vanuit Delftzicht is er participatie in de Klankbordgroep. Voor meer informatie kijk op: https://platformenergietransitiedelft.nl/

Dit is het grote, lange termijn verhaal. Maar nu kan je al aan energiebesparing doen. Er zijn vele kleine maatregelen, die bij elkaar opgesteld zeker een positief effect hebben.
Kijk ter inspiratie op bijgaande ‘Placemat” :
Placemat

Deze informatie is te vinden op een website met nog veel meer nuttige informatie:
https://www.015duurzaam.info/