Voorstellen: Bestuurslid Frans Postma

Naam en geboorteplaats:
Frans Postma, in Amersfoort geboren op 29 december 1943.

Waar woon je?
Ik woon met heel veel plezier sinds 2015 in de Laan van Van der Gaag 1

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Ik ben in 1975 in Delft komen wonen, maar na 40 jaar op het Oosteinde wilde ik kleiner gaan wonen maar wel vlakbij de binnenstad. Vanaf ’75 heb ik 21 jaar op de TU, faculteit Bouwkunde gewerkt. Mijn taak was om door middel van maquettes het ruimtelijk voorstellingsvermogen bij de studenten te ontwikkelen. Hoogtepunt in het onderzoek is 1985 geweest toen ik oefeningen met studenten startte om aan de hand van interieurfoto’s maquettes te maken. Dat resulteerde uiteindelijk in het maken van een maquette van het Parijse atelier van Piet Mondriaan. Hiervan waren uitsluitend foto’s bekend. De literatuur over dit atelier gaf aan dat het jaar 1926 cruciaal was voor de inrichting. Na een grondig onderzoek heb ik een uitneembaar model op ware grootte van het atelier laten maken dat sinds 1995 op vele internationale tentoonstellingen heeft gestaan, met als hoogtepunt de tentoonstelling in 2011 in Centre Pompidu Parijs.

Wat doe je nu in het dagelijkse leven?
Ik ben nu natuurlijk gepensioneerd, maar nog altijd actief en geïnteresseerd in architectuur.
Na mijn bouwkunde opleiding heb ik ongeveer 20 jaar op een architectenbureau gewerkt, waar ik alle voorkomende werkzaamheden heb gedaan. Ook heb ik enkele gebouwen geheel in eigen beheer ontworpen en uitgevoerd.

Heb je hobby’s?
Mijn hobby is nog altijd zoeken en onderzoeken of er nog meer nieuwe dingen te vinden zijn over het Parijse atelier. Ook ben ik nog regelmatig bezig met bouwkundige zaken, zoals het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Wat vind je van de wijk?
Op mijn zoektocht naar een woning werd ik gelijk verliefd op deze wijk! Het mooie is dat de wijk onder een hele strenge architectuur is gebouwd. het boezemt een enorme eenheid uit maar er is toch een breed scala van woningtypes. het trekt daarom een grote verscheidenheid aan bewoners aan waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. Dit blijkt ook uit de grote bereidheid om dingen met elkaar te organiseren.

Waarom ben je bestuurslid geworden?
Ik kreeg een flyer in de bus voor een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2016 en stapte daar op af. De opkomst was gering, maar de geestdrift was groot. Thomas heeft me
toen duidelijk gemaakt dat er behoefte was aan mensen met een bouwkundige achtergrond. Daar heb ik toen positief op gereageerd. Ik bemoei me op dit moment voornamelijk met de realisering van het tijdelijke park langs de Engelse straat.