Update bestemmingsplan zuidkant leeuwenhoekpark.

Publicatiedatum [12/08/2018]

Van 21 december 2017 t/m 31 januari 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Delft, zuidelijke velden’ formeel ter inzage. Hier zijn vanuit onze buurt een heel aantal zienswijzen op gekomen.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt bekeken of het ontwerpbestemmingsplan op een aantal plekken kan worden aangepast.

Op de site staat de verbeelding van het (oorspronkelijke en aangepaste) ontwerpbestemmingsplan en een toelichting op de voorgenomen wijzigingen.

De huidige planning is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2018 wordt voorgelegd aan het college van b&w, wordt besproken in de commissie en wordt vastgesteld door de raad.

https://www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden/