Stand van zaken zienswijze bestemmingsplan

Publicatiedatum [14/03/2018]

Beste buurtbewoner,

hartelijk dank voor het grote aantal zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden dat de gemeente  heeft ontvangen ! Het zijn er 43, op enkele uitzonderingen na allemaal vanuit onze buurt. Dat toont weer eens hoe betrokken we zijn bij de ontwikkelingen in onze omgeving.

De werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht heeft mede hierdoor een afspraak met de gemeente kunnen maken om in een workshop gezamenlijk naar verbeteringsvoorstellen te kijken. De uitkomst daarvan is nu nog onzeker maar wordt in ieder geval meegenomen in de reactie van de gemeente op iedere ingediende zienswijze.

We wachten af !

Bestuur en werkgroep