Stand van zaken bestemmingsplan gemeente overleg

De afspraak met de gemeente heeft plaats gevonden op woensdagmiddag 21 februari.

Bijna alle verantwoordelijke mensen waren aanwezig. De stedenbouwkundige, de verkeerskundige en een jurist van de gemeente. Het plan was, om in een soort “workshop” gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de problemen die uit de zienswijzen naar voren waren gekomen. Op de agenda stonden 5 punten:

  1. Vorm en hoogte veld 7 en veld 11
  2. Oplossen verkeersknoop Abtswoudseweg – Engelse straat
  3. Hoogte veld 6
  4. Procedure kwaliteitsborging
  5. Waterhuishouding, locatie onderwijs in het plan

De bijeenkomst bleek geen workshop te worden. Het werd een derde presentatie van het (wederom) aangepaste bestemmingsplan.

Voor de werkgroep was dit enerzijds teleurstellend, maar anderzijds hebben de vele ingebrachte zienswijzen toch weer voor een aantal aanpassingen gezorgd.

Van de bijeenkomst is door de gemeente een concept verslag gemaakt dat door ons van een reactie is voorzien. Een definitief verslag van de gemeente wordt zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd als het beschikbaar komt. Op de ALV zullen we verder uitweiden over de tot nu toe behaalde resultaten.

Werkgroep bestemmingsplan