02-02-2021 OPROEP: laat uw stem horen bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord en Delfts Schiekwartier (voorheen Nieuwe Haven)

Op dit moment vinden virtuele “participatieavonden” plaats over deze twee ontwikkelingen. Het zijn er in totaal zeventien, te volgen via internet op Schieoeversnoord.nl . De gemeente, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen leggen uit wat de plannen inhouden, verschillende aspecten worden achtereenvolgens belicht.  Maar wat “participatie” wordt genoemd is in feite éénrichtingsverkeer: het zijn elke avond gelikte presentaties van de ambities. Reageren kan maar voor een kritische opstelling is niet veel aandacht. Het is altijd een zonnige dag in mei, iedereen blij. De harde realiteit omtrent het toekomstige woon-, werk- en leefmilieu blijft helaas onderbelicht.

Dit is de ervaring van enkele buurtbewoners van Delftzicht en Koningsveld, die enkele avonden hebben ingelogd. Daarom gaan er stemmen op om met een eigen, afwijkende, visie te komen. Niet dat wij de ontwikkelingen op zich afwijzen, in tegendeel, maar het gaat om welke invulling die gebieden krijgen. De vraag is eigenlijk: wat voor stad willen wij dat Delft is/wordt  en hoe kunnen wij, als burgers, daar bij deze twee ontwikkelingen aan bijdragen ? De bedoeling is een platform op te richten waarin TOP Delft, deskundigen, buurtbewoners, buurtverenigingen en bedrijven plaatsnemen.

Wie uit Delftzicht voelt zich geroepen deel te nemen aan dit platform ? Naast dat de ontwikkelingen onze buurt raken, door een enorme toename van verkeer bijvoorbeeld op de Nieuwe Gracht, is het ook gewoon interessant om op deze manier bij te dragen aan belangrijke veranderingen in onze leefomgeving. Hoe meer discussie hoe beter ! Reageer a.u.b. naar secretaris@delftzicht.nl !

Kijk ook op Schieoeversnoord.nl, zie de presentaties en geef uw mening via de chat en enquêtes, steeds vanaf 20.00 uur.