Nieuw bestuur gekozen

Helaas kon de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar niet doorgaan vanwege COVID-19. Een belangrijk punt op de al opgestelde agenda was de stemming over de samenstelling van het bestuur. Om de voorstellen hiervoor bij de leden te peilen is besloten deze stemming per post uit te voeren.
Van de 191 leden hebben er 68 gestemd. Hartelijk dank aan een ieder die heeft gestemd! Alle voorstellen zijn aangenomen. Voor de notulen, zie onderstaande link.
Notulen ALV Mei 2020