Grondwateronttrekking – Vertegenwoordiger gevonden

Publicatiedatum [10/03/2018]

Zoals jullie wellicht gehoord of gelezen hebben wordt er veel grondwater weggepompt bij de DSM. Delft is begonnen om hiermee te stoppen. De gevolgen hiervan zijn onduidelijk. De gemeente houdt informatie avonden, waar we als buurtvereniging vanaf nu gelukkig iemand naar af kunnen vaardigen: *-naam vertegenwoordiger -*

Achtergrond

De grondwateronttrekking bevindt zich in het noorden van de stad. Echter, de effecten van de onttrekking beslaan een veel groter gebied dan alleen de noordkant van de stad. In Delft (en in de regio) is de bodemsamenstelling en de hoogte van het grondwater per gebied verschillend. Onder andere op basis van bodemsamenstelling is in kaart gebracht welke wijken gevoelig zijn voor de reductie van de grondwateronttrekking. De wijk Delftzicht valt hieronder. Of uw percelen en panden ook daadwerkelijk gevoelig zijn voor de gevolgen van het stijgen van grondwater is afhankelijk van meer factoren o.a. de bouwwijze, bouwhoogte t.o.v. maaiveld en leeftijd van de bebouwing.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst gaan ze in op de volgende onderwerpen:

Meer informatie

Zie voor meer informatie deze links: