Grondwateronttrekking – Update

Publicatiedatum [23/03/2018]

Vanuit de buurt is Ed Roskott op 22-03-2018 naar een bijeenkomst van de gemeente over de grondwateronttrekking geweest.

De gemeente heeft uitgelegd dat ze in een aantal tranches, in een periode van 10 jaar, de grondwateronttrekking bij DSM wil terugbrengen. Het lieft tot nul, maar als dat schade zou opleveren, tot het niveau dat nog veilig is. We zouden er in de wijk weinig van moeten merken. De gemeente garandeert echter niets.

Daarop heeft Ed gevraagd of de gemeente een schaderegeling heeft voor huiseigenaren die schade oplopen door verzakkking of ophoging van de grond waarop hun woning staat. De gemeente geeft aan bezig te zijn met een schaderegeling in overleg met de landsadvocaat. Ze verwachten dat de regeling pas in 2019 af is. Vervolgens heeft Ed gevraagd of er een gemeentelijke subsidieregeling komt om huiseigenaren te compenseren die schade oplopen door het stijgende grondwater. Schade door stijgend grondwater, aan je fundering bijvoorbeeld, is volgens de wet voor rekening van de huiseigenaar.  De gemeente gaat hier ook naar kijken.

Om te voorkomen dat deze materie weer uit zicht verdwijnt is op zijn verzoek afgesproken dat deze zaken als vast agendapunt terugkomen in de volgende bijeenkomsten.

Verder zijn er presentaties gegeven die technisch inhoudelijk waren. Die komen terug in en bij het verslag van de bijeenkomst.  Als deze beschikbaar is zal hier ook een link naartoe komen op deze site.