Gezocht: Geïnteresseerden om Energietransitie binnen Delftzicht te bespreken

De buurtvereniging is uitgenodigd voor een informatieavond van het Platform Energietransitie Delft. Angelika Voss is hier vanuit het bestuur heen geweest. We denken dat dit een goed initiatief is, en we kunnen hier binnen de buurt wellicht ons voordeel mee doen. Heb je interesse, laat het weten via secretaris@delftzicht.nl

Verslag over de informatieavond van de Platform Energietransitie Delft (PED) van 22 januari

Achtergrond: De PED is ontstaan als reactie op de participatiebijeenkomsten van de gemeente over de energietransitie, waarvan de warmtetransitie deel uitmaakt (in 2021 moet Delft met een plan komen hoe zij de gemeente aardgasvrij wil maken). Er was behoefte aan een platform voor huizenbewoners, als tegengewicht voor de sterke lobby van commerciële spelers op de (Delftse) energiemarkt. Dit platform wil onafhankelijk zijn en zowel informeren over de warmtetransitie als ook een platform bieden voor bewoners. Doel is om invloed uit te oefenen op de gemeente om de energietransitie ook met in achtname van de situatie in de wijken te plannen en bewoners hierbij vroegtijdig te betrekken. Hiervoor is een netwerk van actieve bewoners nodig en daar zijn ze naar op zoek. Met de uitnodiging speciaal voor buurtverenigingen zoekt de platform naar multiplicatoren en ivm een mogelijke subsidieproject alvast vrijwilligers voor een straatadvies (zie beneden).

Op de avond waren ca 15 mensen aanwezig. Naast het 4-koppig bestuur van de platform allemaal vertegenwoordigers van verschillende buurt- of belangenverenigingen en 1 VVE. De avond begon met een kleine voorstelronde en er werden meerdere presentaties gehouden. Helaas was de tijd te kort voor uitvoerige discussie en vooral het bespreken van een mogelijke vervolg.

Het platform heeft met andere partijen samen een subsidieproject in het kader van RRE (Regeling reductie energie) aangevraagd. Indien de subsidie wordt toegekend zijn interessante projecten ook in samenwerking met buurtverenigingen gepland zoals:

Om uit te proberen hoe een straatadvies het beste werkt, zoekt de Platform vrijwilligers. Er zijn tenminste 3 huizen in een straat nodig van vergelijkbare bouw. Het advies dat wordt gegeven is kosteloos.

Verder werd door het platform ook aangeboden op (speciale) bijeenkomsten van buurtverenigingen / belangenverenigingen informatie te geven. Het bestuur van buurtvereniging Delftzicht zal de interesse voor deelname in het netwerk van de platform en aan projecten tijdens de volgende ALV polsen.

Wij denken dat de warmtetransitie het volgende ‘hot topic’ wordt en dat het goed is om onze wijk op tijd op deze discussie voor te bereiden en de feiten beter inzichtelijk te krijgen.