Enquete Fietsstraat Hooikade – Zuideinde

Graag invullen voor dinsdag 16 oktober !!!

Beste bewoner van Delftzicht,
Sinds enige tijd zijn de Hooikade en het Zuideinde, tegelijk met de vervanging van de riolering, veranderd van een gewone straat in een zogenaamde “fietsstraat”. De klinkers zijn vervangen door rood asfalt met aan beide zijden een rammelstrook. Een fietsstraat is een feitelijk een fietspad waarop auto’s “als gast” zijn toegestaan. Daarnaast is het aantal fietsers sterk toegenomen, vooral na de ingebruikname van het tunneltje vanuit het station onder de Ireneboulevard. Onlangs zijn de voorrangsregels gewijzigd van de straten die aansluiten op het Zuideinde: (fiets-)verkeer op het Zuideinde heeft nu voorrang in plaats van de oude situatie van “rechts gaat voor”. Omdat er veel negatieve reacties op de fietsstraat worden vernomen willen wij, de werkgroep Ruimtelijke Omgeving van Buurtvereniging Delftzicht, een kleine enquête houden onder bewoners van de wijk die deze route gebruiken, per auto, op de fiets of te voet. De uitslag van deze korte enquête wordt aan de gemeente voorgelegd. Binnen enkele weken vindt er binnen de gemeente namelijk een plenair overleg plaats inzake de algehele verkeerssituatie in en rond Delftzicht waarin de resultaten kunnen worden meegenomen.

link naar de enquete:

https://www.survio.com/survey/d/J3H9L2R5G2A1A8V4U

U wordt op de hoogte gehouden van de uitkomst op de website (www.delftzicht.nl) of in de buurtkrant van de Buurtvereniging Delftzicht.