Bestemmingsplan wijziging leeuwenhoekpark zuid

Publicatiedatum [14/11/2017]

Vorige week is bekend geworden dat er op 30 november door de gemeente een 2e informatieavond wordt georganiseerd ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor onze wijk . Als bewoners en/of gebruiker moeten we van onze aanwezigheid gebruikmaken om duidelijk te maken dat dit onderwerp sterk leeft in deze buurt. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft een werkgroep in het leven geroepen die gaat onderzoeken op welke manier tegen dit onzalige plan bezwaar kan worden gemaakt. In een flyer (te downloaden aan de onderkant van deze pagina), staan de gevolgen helder uiteengezet. Het eerste wapenfeit van deze werkgroep is een op 9 november naar Nieuw Delft verstuurde brief met kritische vragen (te downloaden aan de onderkant van deze pagina). Tijdens de infoavond op 30 november,  zullen deze vragen moeten worden beantwoord. Het is van het grootste belang dat jullie in grote getalen deze avond komen bezoeken om duidelijk te maken dat er een grote betrokkenheid in de wijk aanwezig is en dat deze plannen heel veel onrust hebben veroorzaakt. HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN VOOR NADERE INFORMATIE. Het is ook van groot belang dat er zoveel mogelijk persoonlijke brieven met bezwaren naar Nieuw Delft worden verstuurd. Hoe meer hoe beter.

Voor contact met de werkgroep: bestemmingsplan@delftzicht.nl