Beroepsprocedure Raad van State met betrekking tot plannen Schieoevers-Noord en Tiny Houses

De Belangenvereniging TU Noord en de Buurtvereniging Delftzicht hebben samen beroep ingesteld tegen het plan voor Schieoevers Noord. Belangrijkste bezwaar is de hoge dichtheid aan woningen met veel hoogbouw. Hierdoor ontstaat veel autoverkeer, ook in omringende buurten, en verdwijnt ruimte die beter gebruikt kan worden voor meer groen, water en buurtvoorzieningen.

Het plan waarmee tot meer dan 8.000 woningen mogelijk worden gemaakt is onderzocht in een milieueffectrapport (MER) en beschreven in het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Het Ontwikkelplan zelf is niet ter inzage gelegd en er konden geen bezwaren tegen worden ingediend, een belangrijke reden om beroep in te stellen bij de Raad van State. Een ander bezwaar richt zich op het niet meenemen in het MER van hoogbouwplannen aan het Zuideinde op de zogeheten Panjo-locatie. Onlangs werd duidelijk dat de gemeente al ruim tien jaar in stilte plannen voor deze locatie heeft voorbereid. De geplande hoogbouw voor circa 120 woningen stuit op grote bezwaren bij direct omwonenden.

In Schieoevers Noord zijn bedrijven gevestigd waarvan de activiteiten tot hinder kunnen leiden voor toekomstige bewoners. Om woningen toch dichter bij deze bedrijven te kunnen bouwen, wil de gemeente experimentele wetgeving gebruiken die een hogere geluidbelasting mogelijk maakt. De bewonersverenigingen vinden dit niet wenselijk en zien liever een ruime, groene buffer rond de bedrijven, minder hoogbouw en een breder aanbod aan soorten woningen dan nu het geval lijkt. Ook de bedrijven verzetten zich om begrijpelijke redenen tegen de mogelijke bouwplannen.

Naar verwachting zal de rechter in de loop van volgend jaar uitspraak doen over de bezwaren.

Beroep Bestemmingsplan Tiny Houses