ALV stemming via de post

Beste leden van de buurtvereniging,

Helaas kunnen we vanwege de COVID-19 crisis niet bij elkaar komen om een Algemene Leden Vergadering te houden. Er zijn wel een aantal belangrijke zaken waar we uw goedkeuring voor vragen, zodat we dit jaar door kunnen met het organiseren van activiteiten (als het weer kan), en het behartigen van de belangen bij alle ontwikkelingen in onze buurt.

Hierom hebben we bij alle leden van de buurtvereniging een flyer in de bus gedaan waarop ze hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat hier om de volgende zaken:

De notulen, financieel jaarverslag en de begroting zijn te vinden onder de kopjes ALV 2020 en ALV 2019 op:
www.delftzicht.nl/de-vereniging/documenten-en-verslagen

De interviews waar de verschillende mensen die verkiesbaar zijn op:
www.delftzicht.nl/category/nieuws