Algemene ledenvergadering 14/03/2018

Wanneer : maandag 14 maart van 20:30-22:00 uur

Waar : de Koperen Kat

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Jaarverslagen bestuur
  1. Jaarverslag 2017 bestuur
  2. Jaarverslag bestemmingsplan Leeuwenhoekpark Zuid
  3. Financiële stukken penningmeester
 3. Bestuurszaken
  1. Statutenwijziging
  2. Afscheid Brenda / oproep voorzitter
  3. Nieuwe bestuursleden
 4. Spoorzone en buurtaangelegenheden
 5. Activiteiten 2018
 6. Rondvraag

Documenten

De stukken voor de algemene ledenvergadering 2018 zijn op deze pagina te vinden:
Documenten en verslagen