Algemene Leden Vergadering gaat niet door

In de buurtkrant staat de ALV gepland, onder voorbehoud, op 13 mei. Helaas mogen we vanwege de COVID-19 maatregelen nog steeds niet samen komen, en kan hij dus niet doorgaan.
We hebben wel een aantal zaken waar over gestemd moet worden. Dit zijn onder andere de jaarrekening, begroting, nieuwe bestuursleden en kascommissie. We zullen hiervoor een flyer rondbrengen waar je je stem op kunt aangeven en kunt inleveren.