26/08/2018 Update Bestemmingsplan Leeuwenhoekpark Zuid

Graag UW REACTIE op voorgenomen WIJZIGINGEN en ONDERZOEKSRAPPORTEN bestemmingsplan ZUIDELIJKE VELDEN
Door de vele zienswijzen vanuit onze buurt heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aangepast.  Op https://www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden/ onder “Stand van zaken” staat een verbeelding van het oorspronkelijke en aangepaste ontwerpbestemmingsplan en een toelichting op de voorgenomen wijzigingen. Daarnaast kunt u hier de aangepaste onderzoeksrapporten bekijken (bezonning, wind, geluid, milieu en ladder duurzame verstedelijking).
Aan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft de gemeente gevraagd om voor 7 september een reactie op deze voorgenomen wijzigingen en de hierop aangepaste onderzoeksrapporten te geven.
Het is belangrijk u te realiseren dat het gepubliceerde geen compleet beeld geeft van het plan dat zal worden voorgelegd aan de raad en dat de zienswijzen nog niet zijn beantwoord. Toch zal de werkgroep hier wel een antwoord op formuleren. Wij handhaven in ieder geval onze ingediende zienswijzen, met name over de verkeerssituatie en bebouwing rond veld 7.
Laat de gemeente weten wat u van de wijzigingen vindt want uw mening heeft invloed op hoe de plannen worden uitgewerkt!
Graag ontvangen wij een CC/FF van uw reactie op bestemmingsplan@delftzicht.nl
Als u geen zienswijze had ingediend, kunt u de werkgroep via een mail of brief toch laten weten wat u vindt.
Op deze manier kunnen wij de mening van onze buurtgenoten goed blijven vertegenwoordigen.
De huidige planning is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal  van 2018 wordt voorgelegd aan het college van b&w,  besproken in de commissie en wordt vastgesteld door de raad.
Updates en onze reactie zal op https://delftzicht.nl/category/nieuws en https://www.facebook.com/delftzicht/ worden geplaatst, dus hou deze sites in de gaten!
— uw werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht