18 t/m 20 februari: Verkeersweg Nieuwe Gracht afgesloten

Van dinsdag 18 februari 6:00 tot en met donderdag 20 februari is de weg tussen de Westlandseweg en Leeuwenstein afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt dit deel van de weg Nieuwe Gracht verlegd. Dat is nodig om ruimte te maken voor de ontwikkelingen binnen Nieuw Delft. Na de verlegging loopt de weg langs de gracht die eerder werd aangelegd.

Verkeer richting de buurt Delftzicht, Leeuwenstein en de Schieweg wordt omgeleid via de Prinses Beatrixlaan en de Kruithuisweg. De Engelsestraat en de Abtswoudseweg blijven bereikbaar vanaf het Zuideinde. Ook de fietsoversteek naar de Mercuriusweg blijft open. De omleiding wordt vanaf verschillende richtingen aangegeven met bebording.

 Waarom is een 3-daagse afsluiting nodig?

Vanwege de omvang van de werkzaamheden en omdat de oude en de nieuwe route voor een groot deel overlappen, is een afsluiting van meerdere dagen helaas noodzakelijk. We hebben verschillende alternatieven bekeken, zoals het maken van tijdelijke verbindingen met stelconplaten. Deze opties waren echter niet acceptabel met het oog op verkeersveiligheid (bochtigheid en hoogteverschillen, in combinatie met het risico op gladheid door regen en/of vorst).