12/08/2018 Update Bouwplan Abtswoudseweg – Zuideinde

U kunt zich vanaf heden via de projectwebsite http://www.hetzuideinde.nl/ aanmelden voor de omwonendenparticipatieavond die in september van dit jaar georganiseerd zal gaan worden voor de nieuwbouwinvulling op de locatie hoek Abtswoudseweg / Zuideinde. De gemeente Delft zal ook aanwezig zijn voor een toelichting en het beantwoorden van vragen over o.a. het bestemmingsplan en de procedure.