08-11-2018 Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

Alle zienswijzen die (vooral) uit onze buurt op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouwplannen ten zuiden van het leeuwenhoekpark zijn door de gemeente behandeld, en de gemeente heeft het bestemmingsplan ter vaststelling gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande link.

De werkgroep gaat contact opnemen met de politieke partijen naar aanleiding van deze publicatie. Voor contact met de werkgroep kunt u mailen naar bestemmingsplan@delftzicht.nl

Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling