04-09-2018 Bestemmingsplan reactie op de rapporten en voorgenomen wijzigingen

Vanuit de buurtvereniging is de onderstaande reactie op de rapporten en de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het bestemmingsplan zuideinde Leeuwenhoekpark verstuurd. De reacties moeten voor 07-09-2018 bij de gemeente binnen zijn. Als mensen vanuit de buurt op individuele basis nog een reactie willen geven, kunnen ze deze gebruiken ter inspiratie.

2018-09-04_Delftzicht_reactieWijzigingenBPZuidelijkvelden