Notulen ALV juli 2018

Via onderstaande link kunt u de notulen van de ALV van juli 2018 vinden. De notulen bestaan uit 2 delen:

  1. Notulen ALV juli 2018 zijn de gehele notulen

2. Notulen statw. Buurtvereniging Delftzicht zijn de notulen die over de statutenwijziging gemaakt zijn.

Notulen ALV Juli 2018

notulen statw. Buurtvereniging Delftzicht