Bestuur

Het bestuur van Delftzicht bestaat uit de volgende personen:

voorzitter – Elske Stellingwerff
secretaris – Bea Deetman
penningmeester – Willem van Manen
algemeen – Thomas Lohse, Frans Postma, Pim Knook en Thom Raven

Daarnaast is er nog de volgende commissie:
buurtkrant – Mirjam Hermans

Emailadressen:
Voorzitter@delftzicht.nl
Secretaris@delftzicht.nl
Penningmeester@delftzicht.nl
Bestuur@delftzicht.nl
Buurtkrant@delftzicht.nl