Bestuur

Het bestuur van Delftzicht bestaat uit de volgende personen:

voorzitter РWil Schuite
secretaris –¬†Elske Stellingwerff
penningmeester – Angelika Voss
algemeen – Thomas Lohse, Frans Postma, Pim Knook en Thom Raven

Daarnaast zijn er nog de volgende commissies:
buurtkrant – Mirjam Hermans
Werkgroep bestemmingsplan Leeuwenhoek park – Zuidzijde – Frans Postma

Emailadressen:
Voorzitter@delftzicht.nl
Secretaris@delftzicht.nl
Penningmeester@delftzicht.nl
Bestuur@delftzicht.nl
Buurtkrant@delftzicht.nl
Bestemmingsplan@delftzicht.nl