De vereniging

20-04-2022 Zienswijze op plan voor Schieoevers Noord

Wie de artist impressions voor Schieoevers Noord bekijkt ziet veel groen in een omgeving waar de zon altijd schijnt. Spelende... [...]

Notulen ALV juli 2018

Via onderstaande link kunt u de notulen van de ALV van juli 2018 vinden. De notulen bestaan uit 2 delen:... [...]