Activiteiten

Bestemmingsplan Panjo Locatie: kom in actie en dien uw zienswijze in vóór 27 september!

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (Panjo Locatie) liggen vanaf 17 augustus tot en met 27... [...]

Actuele ontwikkeling rondom de bouwplannen Panjolocatie: ze liggen nu ter inzage

De bouwplannen voor de Panjolocatie liggen ter inzage en tussen 17 augustus en 27 september is het mogelijk om zienswijzen... [...]

Uitspraak Raad van State MER Schieoevers

Voor de realisatie van de plannen op de Schieoevers is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig. Door het bestemmingsplan Tiny... [...]

Warmteplan – Delft wordt aardgas vrij

Misschien heb je in de stad de posters gezien met de tekst Delft wordt aardgas vrij. Hier zit een heel... [...]

Online vragenuurtje Platform Energietransitie Delft; iedere donderdag van 12.30 tot 13.30

Vanaf februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende: Wekelijks online vragenuurtje over het... [...]

Hou zicht op Delft Geen hoogbouw langs de Schie

Deze poster is gemaakt door Hans de Vries en is gericht tegen de geplande hoogbouw langs de Schie, o.a. bij... [...]

Bouwwerkzaamheden Delftzicht

  [...]

De buurt door de jaren heen

We hebben een aantal mooie oude luchtfoto’s van de buurt. Door de jaren heen is er veel veranderd.   [...]

Wijk Delftzicht

De wijk Delftzicht bestaat uit de volgende straten: De Groene Haven, Crommelinlaan, Laan van Van der Gaag, Conradlaan, Hillenlaan, Abtwoudseweg,... [...]