INDEX

25-10-2023 Notitie Ontwerper Delftzicht: Roelf Steenhuis

Historisch- landschappelijke lijnen in Delft
Commissie Behoud Stadsschoon – Roelf Steenhuis

In deze notitie, geschreven door de ontwerper van onze buurt en de woningen langs de Schie/Zuideinde, Roelf Steenhuis, wordt een pleidooi gehouden voor een integrale visie op het gebied rondom de Kolk en het Schiekanaal.

historisch landschappelijke lijnen in Delft def versie 23.10.25

Oud en Nieuw borrel

Komt allen naar de oud en nieuw borrel!

We zorgen voor wat kindervuurwerk, drankjes, oliebollen en heerlijke glühwein. 

Wanneer: 31 December: 17:00-18:00
Waar: In het speeltuintje
Voor wie: Alle bewoners van de wijk Delftzicht
Kosten: Geen

Neem je eigen mok mee, dat is beter voor het milieu

Halloween Maandag 31-10-2022

Ook dit jaar wordt in de buurt weer Halloween gevierd:

Datum: Maandag 31-10-2022
Tijdstip: vanaf 18:30

Zet een lampje bij je deur, of versier je huis als je het leuk vindt dat er aangebeld wordt. Er is weer een prijs voor het best versierde huis.

Aankondiging buurtfeest 2 Juli 2022

Beste buurtbewoners,

Zaterdag 2 Juli is er weer een buurtfeest met allerlei leuke activiteiten.

Hulp is welkom, we zijn vanaf 13:00 aan het opbouwen, loop gewoon langs (na 15:00 kun je je bij de bar melden, ervoor kun je ons herkennen aan het feit dat we tenten aan het opbouwen zijn), of meld je aan via voorzitter@delftzicht.nl (of secretaris@delftzicht.nl).

De lokatie van het buurtfeest is het veldje naast het voetbalveldje.

18-02-2022 PANJO Alternatief Nu voor Jong en Oud!

Bouwbedrijf van Mierlo is hard bezig met de voorbereidingen van het project “het Zuideinde” op de hoek van het Zuideinde en de Abtswoudseweg bij de brug. Al meer dan tien jaar duurt dit nu en dat zal nog wel even doorgaan. Want tegen het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning, die nu in procedure zijn en waarover de gemeenteraad ergens in het voorjaar een besluit zal nemen, zijn door omwonenden talloze zienswijzen ingediend. Het verwerken hiervan kost de gemeente heel veel tijd, niet verwonderlijk omdat de aangevoerde punten hout snijden! Het is ook maar de vraag of deze überhaupt wel kunnen worden verwerkt zonder het plan drastisch aan te passen. 

Daarom is dit hét moment om ons af te vragen of het doorzetten van het huidige plan nog wel verstandig is. Voor alle duidelijkheid: het bestaat uit 120 woningen in de vrije sector met in totaal meer dan 140 parkeerplaatsen.  Geen antwoord op de actuele, grote, vraag naar betaalbare woningen in Delft, waaronder woningen voor starters en senioren. En het ontwerp past ook volstrekt niet op deze plek langs de Schie en in de omgeving. De vier dikke bouwblokken met veelal enkelzijdig gerichte woningen, waaronder een flat van 32 meter hoog bij de brug, zorgen voor inkijk in bestaande woningen en tuinen, verkeersproblemen en windhinder. Bewoners en langsrijdende fietsers zullen er nog lang veel overlast van ondervinden. En het is ook bepaald geen visitekaartje voor de stad gezien vanaf de Schie. 

In een finale poging het tij te keren (besluitvorming gemeenteraad) hebben wij, als omwonenden, een studie gedaan naar een betere invulling van deze waardevolle plek: één die voorziet in de grote  vraag naar betaalbare woningen en goed past in de omgeving. En de uitkomst is dat het inderdaad veel beter kan!

Om de ogen te openen en een gesprek aan te gaan met elkaar hebben wij enkele uitgangspunten voor een betere invulling samengevat in een zogenaamd “praatplaatje”. We noemen ze verderop. 

Met deze actie hopen wij te bereiken dat het huidige bouwplan niet op deze plek zal worden gerealiseerd en dat ook in de gemeenteraad wordt besloten te gaan voor een passend plan.

Omwonenden project Panjo  (Delftzicht en Koningsveld-TU-Noord)

Februari 2022

Uitgangspunten voor een betere invulling locatie Zuideinde, Abtswoudseweg, Laan van Braat:

 

Praatplaatje PANJO

Het praatplaatje is het resultaat van een studie die aantoont dat de bovengenoemde uitgangspunten op deze plek haalbaar zijn. U mag er natuurlijk van vinden wat u wilt, maar als er inderdaad steun komt voor het idee om tot een betere invulling te komen dan willen wij met u in een zinvol participatietraject met de gemeente en de ontwikkelaar een nieuw plan opstellen.  

Halloween 31 Oktober 2021 vanaf 18:30

De kinderen van Delftzicht kunnen weer langs de deuren met Halloween!

Als je het leuk vindt om mee te doen, zet dan een (Halloween)lichtje bij de voordeur.

Versieren van je huis en/of verkleed open doen wordt bijzonder gewaardeerd. We hebben weer een prijs voor de beste versiering!

Vanwege corona zijn er extra richtlijnen:

 

De kinderen gaan over het algemeen langs de deuren bij de laagbouw in de wijk Delftzicht,  de kinderen in de hoogbouw en vriendjes / vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom om mee te lopen.

Straten laagbouw:

Voor meer info kun je mailen naar voorzitter@delftzicht.nl

Buurtfeest 2021

Buurtfeest 25 September 2021

Beste buurtbewoners,

Zaterdag 25 September is er weer een buurtfeest met allerlei leuke activiteiten.

Hulp is welkom, we zijn vanaf 13:00 aan het opbouwen, loop gewoon langs (na 15:00 kun je je bij de bar melden, ervoor kun je ons herkennen aan het feit dat we tenten aan het opbouwen zijn), of meld je aan via voorzitter@delftzicht.nl (of secretaris@delftzicht.nl).

De lokatie van het buurtfeest is het veldje naast het voetbalveldje.

10-03-2021 Warmteplan – Delft wordt aardgas vrij

Misschien heb je in de stad de posters gezien met de tekst Delft wordt aardgas vrij.
Hier zit een heel verhaal achter. De gemeente Delft heeft namelijk de ambitie uitgesproken om uiterlijk in het jaar 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. De ambitie hebben is een ding, maar hoe ga je dat uitvoeren?

Daarvoor wordt op dit moment gewerkt aan een Warmteplan. Het Warmteplan moet een visie geven over een energietransitie per wijk. Op dit moment wordt er informatie verzameld over de huidige situatie (b.v. hoe zit het met de isolatiegraad) en wordt er onderzocht welke technieken (b.v. een warmtenet) het beste kunnen worden toegepast in bepaalde wijken. Ook wordt er een concept planning gemaakt (welke buurten maken een transitie voor 2030 en welke tussen 2030 en 2050). De verwachting is dat voor de zomer een eerste versie van het Warmteplan beschikbaar komt. Hierop kunnen organisaties/bewoners reageren. En dan gaat het plan in november 2021 naar de gemeenteraad. Voor meer informatie kijk op: https://www.delft.nl/milieu/energie/delft-aardgasvrij/warmteplan

Om de energietransitie goed te volgen is er door bewoners van Delft in 2019 een Platform Energietransitie Delft opgericht. Dit Platform heeft een eigen visie op de
energie transitie. Verder dient zij als Klankbordgroep voor het Warmteplan project van de gemeente. Vanuit Delftzicht is er participatie in de Klankbordgroep. Voor meer informatie kijk op: https://platformenergietransitiedelft.nl/

Dit is het grote, lange termijn verhaal. Maar nu kan je al aan energiebesparing doen. Er zijn vele kleine maatregelen, die bij elkaar opgesteld zeker een positief effect hebben.
Kijk ter inspiratie op bijgaande ‘Placemat” :
Placemat

Deze informatie is te vinden op een website met nog veel meer nuttige informatie:
https://www.015duurzaam.info/

Halloween: Mooist versierde huis van Delftzicht

De winnaars van de wedstrijd “Wie heeft het mooist versierde huis van Delftzicht tijdens Halloween” zijn bekend!

1e Prijs: Familie Doorduyn op Conradlaan 42. In dit huis was een heuse halloween grot gemaakt, waar de kinderen in moesten om een snoepje te pakken.


2e Prijs: Familie van Geest op Drukkerijlaan 26. Hier was niet alleen het huis versierd, maar op het veldje in de middenberm was een heel kerkhof gemaakt.


Verder waren er vele anderen die hun huis ook leuk versierd hadden, groots of minder groots aangepakt. Het was weer een bijzonder gezellige avond!

Hieronder nog wat extra foto’s: