INDEX

ALV stemming via de post

Beste leden van de buurtvereniging,

Helaas kunnen we vanwege de COVID-19 crisis niet bij elkaar komen om een Algemene Leden Vergadering te houden. Er zijn wel een aantal belangrijke zaken waar we uw goedkeuring voor vragen, zodat we dit jaar door kunnen met het organiseren van activiteiten (als het weer kan), en het behartigen van de belangen bij alle ontwikkelingen in onze buurt.

Hierom hebben we bij alle leden van de buurtvereniging een flyer in de bus gedaan waarop ze hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat hier om de volgende zaken:

De notulen, financieel jaarverslag en de begroting zijn te vinden onder de kopjes ALV 2020 en ALV 2019 op:
www.delftzicht.nl/de-vereniging/documenten-en-verslagen

De interviews waar de verschillende mensen die verkiesbaar zijn op:
www.delftzicht.nl/category/nieuws

Voorstellen: Secretaris Bea Deetman

Naam en geboorteplaats?
Hallo, ik ben Bea Deetman en ik ben ruim 52 jaar geleden geboren op de Veluwe in het dorpje Oldebroek. Op mijn 18e ben ik naar Utrecht verhuisd en sinds mijn 22e woon ik in Delft.

Waar woon je?
Ik woon samen met mijn zonen Ruben en Michiel en onze hond Stuyter aan de Hillenlaan op nummer 7.

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Toen ik naar Delft kwam vond ik een plekje in een huurappartement aan de Mijnbouwstraat. Het wonen in Delft beviel goed en ik ging met mijn toenmalige vriend en later man op zoek naar een huis niet te ver van de binnenstad. Toen in 1994 de eerste bouwplannen voor deze wijk werden gepresenteerd hebben we ons meteen ingeschreven. Gelukkig werden we ingeloot en in juni 1995 kregen we de sleutel en zijn we hier gaan wonen. We hebben de wijk zien ontwikkelen en ik woon hier nog steeds met heel veel plezier op dit mooie stukje Delft.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Sinds 1 februari werk ik bij een vestiging van Wageningen Universiteit als senior onderzoeker. Deze vestiging zit in Den Haag, dus daar ben je zo met de trein of fiets vanaf hier. Het inwerken verloopt helaas iets anders dan was gepland omdat ik, net als bijna iedereen, vanaf half maart thuis werk. Gelukkig zijn er veel manieren om toch je nieuwe collega’s te vinden en te leren kennen.

Heb je hobby’s?
Mijn leven wordt al redelijk gevuld met een fulltime baan, 2 kinderen, een hond, familie en vrienden. Ik hou van lange wandelingen langs het strand en door de natuur. Ik zou wel wat beter willen worden in tuinieren, maar daar zit helaas niet mijn talent. Tips en hulp zijn altijd welkom!

Wat vind je van de wijk?
De wijk voelt als thuis. Ik vind dat we een prachtige plek hebben met elkaar. Het blijft de komende tijd zoeken om onze wijk en de ontsluiting van onze wijk zo goed mogelijk te houden.

Waarom wil je secretaris worden van de buurtvereniging?
Tot nu toe volgde ik ontwikkelingen in en rondom de wijk, maar was ik er weinig bij betrokken. Ik ben al die jaren erg blij geweest met de buurtvereniging en de manier waarop deze zich inzette voor onze wijk. De komende jaren wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.

 

Voorstellen: Lid Kascommissie Martin Gouweleeuw

Naam en geboorteplaats:
Martin Gouweleeuw geboren in Rijswijk (Z-H)
Waar woon je en wat doe je in het dagelijks leven?
In verband met werk in Rotterdam ben ik weer in Delft gaan wonen, inmiddels  ben ik gepensioneerd.
Heb je hobby’s?
Mijn hobby is fietstochten maken en vindt het een leuke wijk om in te wonen.
Waarom wil je lid worden van de kascommissie?
Ik vind het leuk om lid te worden van de kascommissie om organisatie van de vereniging te helpen.

Algemene Leden Vergadering gaat niet door

In de buurtkrant staat de ALV gepland, onder voorbehoud, op 13 mei. Helaas mogen we vanwege de COVID-19 maatregelen nog steeds niet samen komen, en kan hij dus niet doorgaan.
We hebben wel een aantal zaken waar over gestemd moet worden. Dit zijn onder andere de jaarrekening, begroting, nieuwe bestuursleden en kascommissie. We zullen hiervoor een flyer rondbrengen waar je je stem op kunt aangeven en kunt inleveren.

Voorstellen: Bestuurslid Frans Postma

Naam en geboorteplaats:
Frans Postma, in Amersfoort geboren op 29 december 1943.

Waar woon je?
Ik woon met heel veel plezier sinds 2015 in de Laan van Van der Gaag 1

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Ik ben in 1975 in Delft komen wonen, maar na 40 jaar op het Oosteinde wilde ik kleiner gaan wonen maar wel vlakbij de binnenstad. Vanaf ’75 heb ik 21 jaar op de TU, faculteit Bouwkunde gewerkt. Mijn taak was om door middel van maquettes het ruimtelijk voorstellingsvermogen bij de studenten te ontwikkelen. Hoogtepunt in het onderzoek is 1985 geweest toen ik oefeningen met studenten startte om aan de hand van interieurfoto’s maquettes te maken. Dat resulteerde uiteindelijk in het maken van een maquette van het Parijse atelier van Piet Mondriaan. Hiervan waren uitsluitend foto’s bekend. De literatuur over dit atelier gaf aan dat het jaar 1926 cruciaal was voor de inrichting. Na een grondig onderzoek heb ik een uitneembaar model op ware grootte van het atelier laten maken dat sinds 1995 op vele internationale tentoonstellingen heeft gestaan, met als hoogtepunt de tentoonstelling in 2011 in Centre Pompidu Parijs.

Wat doe je nu in het dagelijkse leven?
Ik ben nu natuurlijk gepensioneerd, maar nog altijd actief en geïnteresseerd in architectuur.
Na mijn bouwkunde opleiding heb ik ongeveer 20 jaar op een architectenbureau gewerkt, waar ik alle voorkomende werkzaamheden heb gedaan. Ook heb ik enkele gebouwen geheel in eigen beheer ontworpen en uitgevoerd.

Heb je hobby’s?
Mijn hobby is nog altijd zoeken en onderzoeken of er nog meer nieuwe dingen te vinden zijn over het Parijse atelier. Ook ben ik nog regelmatig bezig met bouwkundige zaken, zoals het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Wat vind je van de wijk?
Op mijn zoektocht naar een woning werd ik gelijk verliefd op deze wijk! Het mooie is dat de wijk onder een hele strenge architectuur is gebouwd. het boezemt een enorme eenheid uit maar er is toch een breed scala van woningtypes. het trekt daarom een grote verscheidenheid aan bewoners aan waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. Dit blijkt ook uit de grote bereidheid om dingen met elkaar te organiseren.

Waarom ben je bestuurslid geworden?
Ik kreeg een flyer in de bus voor een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2016 en stapte daar op af. De opkomst was gering, maar de geestdrift was groot. Thomas heeft me
toen duidelijk gemaakt dat er behoefte was aan mensen met een bouwkundige achtergrond. Daar heb ik toen positief op gereageerd. Ik bemoei me op dit moment voornamelijk met de realisering van het tijdelijke park langs de Engelse straat.

Voorstellen: Voorzitter Elske Stellingwerff

Naam en geboorteplaats?
Elske Stellingwerff, geboren in Leiden in 1978

Waar woon je?
Conradlaan 33 (Sinds 2009)

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
We waren met een kleine op komst op zoek naar een wat ruimer huis in Delft

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als manager engineering bij Huisman. Wij maken onder andere hijskranen voor de offshore industrie.

Heb je hobby’s?
Ik rij paard bij manege de prinsenstad. Verder ben ik druk met de kinderen, organiseren activiteiten voor de buurt, zangles, en vind ik het gezellig om met vrienden wat te eten.

Wat vind je van de wijk?
Ik vind het een gezellige wijk, fijn om in te wonen.

Waarom ga je de functie van voorzitter invullen en wat wil je hiermee bereiken?
Ik ben 3 jaar geleden begonnen als secretaris voor de buurtvereniging. Sindsdien beheer ik de website, de ditjes en datjes app, en samen met de andere vrijwilligers de Delftzicht Security app. (als je je hiervoor aan wil melden, kan dat via secretaris@delftzicht.nl). Daarnaast vind ik het leuk om (samen met andere vrijwilligers) gezellige activiteiten te organiseren, zoals het buurtfeest, Halloween en de nieuwjaarsborrel. Helaas is het eieren zoeken met Pasen niet doorgegaan vanwege de corona crisis, en hopelijk kunnen we binnenkort toch weer wat leuks doen.
We hebben een nieuwe secretaris gevonden: Bea Deetman, en we kwamen nog een voorzitter tekort. Ik weet intussen wel aardig wat er speelt binnen de buurtvereniging, en denk dat we op deze manier de posities weer goed kunnen vervullen.

 

Voorstellen: Penningmeester Willem van Manen

Naam en geboorteplaats?
Willem van Manen, geboren in Amersfoort en bijna 74 jaren jong.

Waar woon je?
Op het Zuideinde, al bijna 10 jaar.

Waarom ben je in de wijk komen wonen?
Vroeger hebben wij in Delft gewoond. Via Moerkapelle en Zevenhuizen zijn we weer terug gekomen naar Delft. De sociale contacten hebben we altijd onderhouden. Ik ben al 30 jaar lid van de Lions Club Delft. Ook ben ik mede oprichter van Juniorkamer De Delflanden en heb diverse bestuursfuncties, o.a. bij onze VvE.

Wat doe je in je dagelijkse leven?
Ik ben gepensioneerd en heb meer dan 30 jaar gewerkt in de nationale en internationale reis- en recreatiewereld. Een enkele keer doe ik nog advieswerk bij een ondernemer in een ontwikkelingsland op mijn vakgebied.

Heb je hobby’s?
Mijn hobby is paardrijden, dit doe ik iedere week (nu even niet) bij manage De Prinsenstad. Verder fietsen en wandelen wij veel. Ik heb het hele Pieterpad gelopen van Noord naar Zuid met vrienden. In 2 à 3 weekends per jaar. Nu lopen we het Rivierenpad dat gaat van Hoek van Holland naar Kleve.

Wat vind je van de wijk?
Ik vind het positief dat er een actieve buurtvereniging is die zich enorm inzet voor de buurt.

Waarom ga je de functie van penningmeester invullen en wat wil je hiermee bereiken?
Ik ben al langer betrokken bij de ontwikkelingen op de Panjo locatie. Zo ben ik in contact gekomen met Thomas en Tom van het Bestuur. Daarna ben ik gevraagd om de functie van penningmeester over te nemen. Ik ga verder met wat mijn voorgangster heeft bereikt.

Algemene Leden Vergadering

De ALV gaat 24 maart niet door vanwege de Corona uitbraak. Er wordt een nieuwe datum geprikt.

Wanneer: Mei 20:30-22:00
Waar: de Salon in Huszar.
Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling Notulen ALV 2019
3. Jaarverslag bestuur
4. Presentatie Panjolocatie / Schieoevers
– Activiteiten 2019
– Plannen 2020 + Stemming hierover
5. Presentatie tijdelijke invulling park (activiteiten 2019 en vooruitblik 2020)
6. Financiële stukken penningmeester
7.  Decharge Bestuur
8.  Herverkiezing bestuurslid: Elske Stellingwerff en Frans Post
9.  Verkiezing leden kascommissie
10.  Activiteiten 2020
– Energietransitie
– Gezellige activiteiten
11. Rondvraag

Documenten en verslagen

Update: Van Leeuwenhoek Park

Vanwege de bouwplannen aan de andere kant van het park kan het park pas in 2025/26 volledig ingericht worden. Om de buurt toch alvast het park te laten kunnen gebruiken, is in 2018 een commissie met een aantal bewoners en de gemeente gestart om een smalle strook van 11 meter alvast in te richten.

Tijdens het buurtfeest op 13 juli 2019 is het startschot gegeven voor de ingebruikname van de strook. Martina Huijsmans, buurtbewoonster en wethouder R.O. en mobiliteit van onze stad, heeft een bord onthuld met daarop de plannen. Het mooie resultaat van een jaar lang vergaderen en ideeën verzamelen voor de westelijke rand van Delftzicht.

De uitkomst van de in 2018 gehouden buurtenquête is hierop overzichtelijk in de plattegrond ingetekend. Voor elk wat wils. Aan de zuidelijke punt een actieve plek voor sport en spel; halverwege een plek voor ontmoeting van buurtbewoners met picknicktafels en de mogelijkheid om een technisch project op te starten i.s.m. de TUD. Daarnaast een plek met een geheel creatieve sfeer; met onder andere een telefooncel voor wisselende exposities van (hopelijk) buurtgerelateerde kunst, i.s.m. Huszár. Aan de noordkant van het centrale pad de mogelijkheid om heerlijk te relaxen op een van de zit-mogelijkheden en te genieten van de ingezaaide zonnebloemen. Na elk seizoen kunnen we hier dan een mooie bos bloemen oogsten voor in de kamer. Zo wordt het park beetje bij beetje een deel van onze prachtige wijk.

Naast het plaatsen van het parkbord is ook het eerste onderdeel in de parkstrook geplaatst en ook door de wethouder onthuld. Op de kruin van het talud is in de as van de Conradlaan een bord geplaatst waarop in het kort de interessante geschiedenis van Delftzicht is genoteerd met een verhelderende verklaring van de straatnamen.

In de winter 2019 / 2020 zijn de meeste heesters op het talud aangeplant. Alle wensen vanuit de buurt waren al gekapitaliseerd; alleen de financiën moesten nog worden gevonden. Hiervoor is een overzicht gemaakt en bij twee instanties subsidie aangevraagd. De eerste subsidiënt (Fonds 1818) heeft al een bedrag van € 2.800,- toegezegd. Van de totale begroting van € 73.490,- bleef er nog een tekort van € 8.940,- over. Dit bedrag is als stimuleringssubsidie bij de Gemeente Delft aangevraagd. Dit bedrag is nog niet toegezegd, maar er is een goede kans dat dit wel gaat gebeuren.

Van de € 2.800 kunnen alvast een aantal bakken worden aangeschaft voor kruidentuintjes en plantenasiel. Tevens is er dan nog geld voor twee ronde picknicktafels. Verder worden er binnenkort twee kleine bankjes aan de Noordkant van de Parkstrook- en één grote bank aan de Zuidkant geplaatst. De Jeu de Boulesbaan kan pas worden aangelegd als de tweede subsidie is toegezegd en betaald. Verder zullen ook leuningen langs de betonnen trappen worden gemonteerd. Het hek, dat de parkstrook moet scheiden van het bouwterrein is in maart 2020 worden geplaatst. Tegen dit hek komt klimop, zodat de 11 meter strook op een leuke manier afgescheiden is van de bouwplaats.

Het ligt in ons voornemen om in het voorjaar weer een manifestatie te organiseren, om het park nog meer van ons te laten zijn. Het is belangrijk dat de Parkstrook nu ook wordt onderhouden en geen vuilnisbelt gaat worden. Helaas hebben er al vernielingen plaats gevonden. Beste buurtbewoners laten we er allemaal alsjeblieft op toezien dat het vele werk dat tot nu toe al is verricht niet voor niets is geweest en dat we volgend jaar van een bloeiende Parkstrook kunnen genieten.

Een overzichtskaart is te vinden onder onderstaande link:

Overzichtskaart tijdelijk park

18 t/m 20 februari: Verkeersweg Nieuwe Gracht afgesloten

Van dinsdag 18 februari 6:00 tot en met donderdag 20 februari is de weg tussen de Westlandseweg en Leeuwenstein afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt dit deel van de weg Nieuwe Gracht verlegd. Dat is nodig om ruimte te maken voor de ontwikkelingen binnen Nieuw Delft. Na de verlegging loopt de weg langs de gracht die eerder werd aangelegd.

Verkeer richting de buurt Delftzicht, Leeuwenstein en de Schieweg wordt omgeleid via de Prinses Beatrixlaan en de Kruithuisweg. De Engelsestraat en de Abtswoudseweg blijven bereikbaar vanaf het Zuideinde. Ook de fietsoversteek naar de Mercuriusweg blijft open. De omleiding wordt vanaf verschillende richtingen aangegeven met bebording.

 Waarom is een 3-daagse afsluiting nodig?

Vanwege de omvang van de werkzaamheden en omdat de oude en de nieuwe route voor een groot deel overlappen, is een afsluiting van meerdere dagen helaas noodzakelijk. We hebben verschillende alternatieven bekeken, zoals het maken van tijdelijke verbindingen met stelconplaten. Deze opties waren echter niet acceptabel met het oog op verkeersveiligheid (bochtigheid en hoogteverschillen, in combinatie met het risico op gladheid door regen en/of vorst).