Extra ALV 11 juli 2018

Woensdag 11 juli 20:30 – 21:00

Lokatie: Grasveld naast voetbalveld

Agenda:

  1. Vaststellen statuten
  2. Voorstel kandidaat voorzitter: Wil Schuite
  3. Kiezen voorzitter
  4. Rondvraag

 

De statuten zoals goedgekeurd tijdens de ALV zijn niet goedgekeurd door de notaris. Kleine wijzigingen zijn nodig, wat betekent dat we opnieuw moeten stemmen.

Daarnaast heeft Wil Schuite zich aangemeld als voorzitter voor de het bestuur van de buurtvereniging.  Als zij gekozen wordt, kan zij zich inschrijven in de kvk en haar functie gaan vervullen.

Voor vragen en eventuele extra agendapunten: secretaris@delftzicht.nl

Voor de statuten verwijs ik naar:

statw. Buurtvereniging Delftzicht

Wijzigingen tov statuten zoals besproken tijdens ALV maart 2018

Bij artikel 1  lid 4 weggelaten aangezien dit niet meer van toepassing is (vereniging is al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)

Bij artikel 11 lid 5 Facebook en website weggelaten, aangezien plaatsing op Facebook en website niet voldoet aan de wettelijke vereisten van oproeping.