Algemene Leden Vergadering

De ALV gaat 24 maart niet door vanwege de Corona uitbraak. Er wordt een nieuwe datum geprikt.

Wanneer: Mei 20:30-22:00
Waar: de Salon in Huszar.
Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling Notulen ALV 2019
3. Jaarverslag bestuur
4. Presentatie Panjolocatie / Schieoevers
– Activiteiten 2019
– Plannen 2020 + Stemming hierover
5. Presentatie tijdelijke invulling park (activiteiten 2019 en vooruitblik 2020)
6. Financiële stukken penningmeester
7.  Decharge Bestuur
8.  Herverkiezing bestuurslid: Elske Stellingwerff en Frans Post
9.  Verkiezing leden kascommissie
10.  Activiteiten 2020
– Energietransitie
– Gezellige activiteiten
11. Rondvraag

Documenten en verslagen