Spoorzonenieuws van het platform spoorzone van onze buurtvereniging:

15/02/2018 Stand van zake zienswijze bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Hartelijk dank voor het grote aantal zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Nieuw

Delft Zuidelijke Velden dat de gemeente heeft ontvangen ! Het zijn er 43, op enkele uitzonderingen

na allemaal vanuit onze buurt. Dat toont weer eens hoe betrokken we zijn bij de ontwikkelingen in

onze omgeving.

De werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht heeft mede hierdoor een afspraak met de gemeente

kunnen maken om in een workshop gezamenlijk naar verbeteringsvoorstellen te kijken. De uitkomst

daarvan is nu nog onzeker maar wordt in ieder geval meegenomen in de reactie van de gemeente op

iedere ingediende zienswijze.

We wachten af !

Bestuur en werkgroep

 

 

20/01/2018 Zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden:

Voorbeeld - download bij attachments onderaan deze pagina

Beste buurtbewoner of gebruiker,

Zoals u weet ligt het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden nog tot en met 31

januari ter visie. Tot dat moment kunt u uw zienswijzen op dit plan nog naar de gemeenteraad

sturen.

Omdat gebleken is uit de talloze reacties tijdens de informatie- en inloopavonden dat er in onze

buurt grote onvrede heerst over dit ontwerpbestemmingsplan heeft een werkgroep van de

buurtvereniging Delftzicht alle pijnpunten geïnventariseerd. Het indienen van zienswijzen is

belangrijk omdat alleen onder grote druk vanuit onze buurt de gemeente wellicht geneigd is het plan

op deze punten aan te passen.

Om u te ondersteunen bij het opstellen van uw zienswijze heeft de werkgroep een voorbeeld

gemaakt. Hierin staat aan wie u de brief met uw zienswijze moet sturen en treft u een opsomming

van de pijnpunten aan. Vermeld altijd het onderwerp, uw naam en adres, en dateer en onderteken

de brief zoals in het voorbeeld.

Het is wenselijk als u op basis van deze voorbeelden uw eigen zienswijze formuleert. Neem niet het

hele lijstje zo maar over, haal die punten er uit die u belangrijk vindt. Het staat u uiteraard geheel vrij

een andere formulering te kiezen of andere punten in uw zienswijze te betrekken.

Laten we er samen voor zorgen dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van onze fijne

buurt Delftzicht behouden blijft !

Een kopie van uw zienswijze ontvangen we graag op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Werkgroep Ruimtelijke omgeving Delftzicht

 

13/01/2018 Zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden

Vandaag is een flyer in de bus gedaan bij de meeste mensen in de buurt over het indienen van een zienswijze (bezwaar) tegen de wijziging van het bestemmingsplan van de zuidelijke velden van de spoorzone. Het gaat hier om de gebouwen aan de zuidkant van het nog te realiseren park. 

De flyer is digitaal te vinden bij de attachments onder aan deze pagina. 

Later zullen op deze site voorbeelden van zienswijzen te vinden zijn. Wacht hier niet op, de deadline is 1 februari.